STAznanost

Kmetijsko ministrstvo zbira predloge raziskovalnih tem za Zagotovimo.si hrano za jutri

Ljubljana, 12. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo vabi zainteresirano javnost k posredovanju predlogov prednostnih raziskovalnih tem, ki bodo podlaga za oblikovanje javnega razpisa za izvajanje in financiranja sektorskega ciljnega raziskovalnega programa Zagotovimo.si hrano za jutri za leto 2018.

Ministrstvo bo v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS za četrti javni razpis, ki bo objavljen v začetku leta 2018, okvirno namenilo tri milijone evrov za izvajanje prednostnih raziskovalnih projektov v podporo razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane, podeželja in ribištva, so sporočili z ministrstva.

Pri oblikovanju predlogov prednostnih tem naj se predlagatelji osredotočijo le na vsebine, ki se umeščajo v okvire strateških ciljev, opredeljenih v nacionalnih dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja kot tudi v usmeritvah evropske strategije s področja biogospodarstva.

Kmetijsko ministrstvo raziskovalne institucije in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, naproša, da posredujejo omejeno število usklajenih predlogov prednostnih raziskovalnih tem, ki po njihovem mnenju predstavljajo ustrezno raziskovalno podporo razvoju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v Sloveniji.

Na podlagi dosedanjih treh sektorskih javnih razpisov je bilo za Zagotovimo.si hrano za jutri namenjenih 13,38 milijona evrov, od tega 8,23 milijona evrov sredstev ministrstva za kmetijstvo ter 5,15 milijona evrov sredstev javne agencije za raziskovalno dejavnost.

S temi sredstvi so podprli 119 raziskovalnih projektov, od tega 21 za zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, 60 za povečanje konkurenčnosti kmetijstva, trajnostno rabo proizvodnih potencialov in razvoj podeželja, 34 za povečanja konkurenčnosti gozdarstva in trajnostno rabo proizvodnih potencialov gozdarstva ter štiri za povečanje konkurenčnosti in trajnostno rabo proizvodnih potencialov na področju ribištva.