STAznanost

Dijak Gimnazije Vič Pregeljc na konferenci mladih znanstvenikov osvojil srebrno medaljo

Ljubljana, 8. novembra - Dijak Gimnazije Vič Domen Pregeljc je na 6. azijsko-pacifiški konferenci mladih znanstvenikov osvojil srebrno medaljo z raziskovalno nalogo s področja nevroznanosti in encimske katalize. V raziskovalnem delu je proučeval kemijsko reakcijo oksidacije endogenega nevromodulatorja feniletilamina, so sporočili s Kemijskega inštituta.

Pregeljc proučuje endogen nevromodulator feniletilamin, ki deluje v centralnem živčnem sistemu in vpliva na pozitivno razpoloženje, učinkuje pa pri povečani fizični aktivnosti. Povečana hitrost razgradnje je povezana s tveganjem pojava nevropsihiatričnih motenj, na primer depresije, ter nevrodegenerativnih bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen.

Razgradnja feniletilamina in sorodnih živčnih prenašalcev poteka s pomočjo encimov monoamino oksidaz. Pregeljc je ugotovil, da mutacija encima monoamino oksidaze upočasni razgradnjo feniletilamina za približno šestkrat. Učinek mutacije pa je podrobno razložil s spremembami v aktivnem mestu encima.

"Raziskava ima pomembno vlogo pri razumevanju metabolizma živčnih prenašalcev ter s tem povezanih nevroloških bolezni. Povezujejo klinično medicino in kemijsko fiziko," so ocenili v Kemijskem inštitutu.

Ob srebrni medalji je Pregeljc na konferenci osvojil tudi priznanje za najboljši poster v tekmovalni kategoriji Vede o življenju. Na dveh raziskovalnih olimpijadah v ZDA je že spomladi osvojil srebrno in zlato medaljo. Rezultate svojih raziskav je skupaj s sodelavci Kemijskega inštituta objavil v mednarodni znanstveni reviji, še en članek pa je v presoji pri recenzentih.

Dijak 4. letnika je pri svojem delu uporabljal metode multiskalne molekularne simulacije, ki nudijo podroben vpogled v kemijo bioloških sistemov. Simulacije potekajo v računalniku in omogočajo natančno razlago eksperimentalnih podatkov ter nudijo informacije, ki jih z eksperimentom ne moremo pridobiti.

Pregeljc je raziskovalno delo opravil pod mentorstvom sodelavcev inštituta Urške Jug, Jerneja Stareta in Janeza Mavrija ter šolske mentorice Alenke Mozer.