STAznanost

Tudi lani zmanjšanje sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 11. novembra - V Sloveniji so se bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost lani že tretje leto zapored zmanjšali. Za te namene je bilo porabljenih 809,2 milijona evrov, kar je pet odstotkov manj kot leta 2015 in 13 odstotkov manj ko leta 2013, ko je bila raziskovalno-razvojna dejavnost v Sloveniji deležna največ sredstev doslej.

Statistični urad spremlja izdatke za raziskovalno-razvojno dejavnost v štirih sektorjih: poslovnem, državnem, visokošolskem ter zasebnem nepridobitnem. Z 12.452 zaposlenimi je največji poslovni sektor, v vseh štirih skupaj pa je zaposlenih skoraj 20.000 ljudi.

V vseh sektorjih, v katerih se je izvajala raziskovalno-razvojna dejavnost, je bilo lani za te namene porabljenih skupaj 809,2 milijona evrov. To je dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), ugotavlja državni statistični urad. Leta 2015 je bil ta delež pri 2,2 odstotka BDP.

Najbolj izrazito je bilo zmanjšanje v poslovnem sektorju, ki za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti porabi največ sredstev. S 559,4 milijona evrov so bila nominalno za 38,7 milijona evrov nižja kot v prejšnjem letu.

Gledano relativno pa so se sredstva glede na prejšnje leto najizraziteje znižala v zasebnem nepridobitnem sektorju, in sicer za 40 odstotkov. Vendar pa so vlaganja tega sektorja v celotnih izdatkih zanemarljiva, saj so lani dosegla le 200.000 evrov.

Med vsemi 19.975 redno zaposlenimi v raziskovalno-razvojni dejavnosti je bilo nekaj več kot polovica raziskovalcev in raziskovalk, od katerih je večina delala v visokošolskem sektorju.