STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na glasbeni akademiji dvodnevni simpozij o izzivih glasbene pedagogike

Ljubljana, 15. novembra - Na ljubljanski Akademiji za glasbo poteka dvodnevni mednarodni simpozij o izzivih sodobne glasbene pedagogike. Posvečen je 80-letnici zaslužne profesorice Brede Oblak, ki je s svojim delom zaznamovala celotno vertikalo glasbene vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. Na simpoziju s prispevki in delavnicami sodeluje 28 domačih in tujih avtorjev.

Sodelujoči na simpoziju, ki prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Irske, Nemčije, Nizozemske, Poljske in Srbije, bodo z različnih vidikov obravnavali izbrana področja delovanja Brede Oblak v povezavi s sodobnimi izzivi slovenske glasbene pedagogike.

Razpravljali bodo o temah, povezanih z likom in današnjim poslanstvom učitelja glasbe, z učenjem in poučevanjem glasbe v vertikali splošnega izobraževanja ter v glasbenem šolstvu; s šolskim zborovstvom in vzgojo glasu; z avtentičnim učenjem glasbe v šolskem in zunajšolskem okolju, z izzivi uporabe sodobnih tehnologij pri glasbenem pouku, z glasbo kot umetnostjo in kot kulturno dobrino.

Simpozij bo med drugim izpostavil vprašanja, kot so, ali je učitelj glasbe umetnik ali pedagog, kakšne so osebnostne vrline in poslanstvo glasbenega pedagoga v sodobnem času, kakšne so ključne kompetence učiteljev glasbe ter vodij otroških in mladinskih zborov, kako se mladi učenci učijo igranja na instrument ali petja pesmi, kakšen je vpliv predšolskega glasbenega izobraževanja na raven razvitosti melodičnega in ritmičnega posluha in podobno.

Program bo v četrtek popoldne sklenila okrogla miza o stanju slovenske glasbene pedagogike, sledil pa bo še koncert v dvorani Kazine, na katerem bodo nastopili Otroški pevski zbor OŠ Majde Vrhovnik, Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo in Komorni pevski zbor Akademije za glasbo, so sporočili z akademije.

Breda Oblak je po oceni organizatorjev znanstvenega srečanja s svojim delom pustila neizbrisne sledi v celotni vertikali glasbene vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. S svojo glasbeno didaktično mislijo, osmišljanjem vloge ter pomena glasbene vzgoje in izobraževanja v slovenskem splošnem in glasbenoizobraževalnem sistemu, z znanstvenim delovanjem ter vizijami nadaljnjega razvoja ostaja osrednja osebnost slovenske glasbene pedagogike.