STAznanost

Dodatnih 4,5 milijona evrov za raziskovalno in razvojno dejavnost

Ljubljana, 16. novembra - Vlada je s prerazporeditvijo proračunskih sredstev ministrstvu za izobraževanje zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov za raziskovalno in razvojno dejavnost. Kot so sporočili po seji, bodo z okrepljenim sofinanciranjem stroškov za delovanje javno raziskovalnih zavodov dodatno zagotovljena sredstva izboljšala pogoje za njihovo delovanje.

"Na področju infrastrukturne dejavnosti bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodatno podprlo javno službo, kar bo omogočilo povečanje oz. izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo raziskovalnih skupin, omogočen pa bo tudi najširši dostop do relevantnih analitskih orodij," so sporočili po današnji seji vlade.

Sredstva v proračunu za leto 2017 so bila načrtovana v skladu s proračunskimi možnostmi, upoštevaje javnofinančni okvir, zato niso zagotavljala nujno potrebnega povečanja sredstev za delovanje javnih raziskovalnih organizacij, z vidika pokritja obratovalnih stroškov in infrastrukture. Potrebe po dodatnih sredstvih pa so po navedbah iz sporočila za javnost nastale tudi zaradi večje uspešnosti vključevanja slovenskih raziskovalcev v evropski raziskovalni prostor. To kaže tudi na večje potrebe po dostopnosti analitskih orodij in mednarodnih infrastruktur.