STAznanost

Gorenjska v projektu za razvoj območij temnega neba

Bohinj/Bled/Kranj, 21. novembra - Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom ta teden organizira mednarodno srečanje projekta Night Light, v katerem sodeluje devet partnerjev iz sedmih držav EU. Projekt iz programa Interreg Europe se ukvarja z vprašanjem zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem.

Kot so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske, ki je slovenski partner pri projektu, zmanjševanje svetlobne onesnaženosti pozitivno vpliva na ohranitev biodiverzitete in na trajnostni razvoj zavarovanih območij. Prispeva k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih tehnologij in razvoju trajnostnega turizma.

Satelitska slika evropskega nočnega neba kaže, da je celina prekrita s svetlobo. Več kot 85 odstotkov ozemlja EU je podvrženega umetni svetlobi. Vse manj naravne teme pa ima negativen vpliv na biodiverziteto in ekosisteme ter na kakovost narave in okolja.

Zato morajo evropske regije okrepiti svoja prizadevanja za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti in zaščito območij z naravno temnim nočnih nebom. Posamezna območja v EU so že pridobila status območij temnega neba, kar tudi za Gorenjsko in posamezna območja znotraj Triglavskega narodnega parka (TNP) ter območij Natura 2000 lahko predstavlja razvojno priložnost.

Projekt Night Light je prvi projekt v okviru programa Interreg Europe, ki se dotika razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij. S skupnimi močmi želijo narediti prve korake v smeri razvoja tako imenovanih temnih območij tudi na Gorenjskem.

Zato so ta teden pripravili dve delavnici. Danes bo v centru TNP v Bohinju potekala delavnica o vplivu javne razsvetljave v zaščitenih območjih in območjih Nature 2000 ter o vplivu svetlobnega onesnaženja na biodiverziteto, človeka in astronomijo.

V sredo bo na Bledu v Hotelu Astoria delavnica o možnostih za razvoj trajnostnega turizma v povezavi s temnimi območji. V četrtek pa bo v Podjetniškem centru Kranj še zaključno srečanje s predstavitvijo zaključkov in priporočil za razvoj temnih območij.

Projekt Night Light, ki je vreden skoraj dva milijona evrov, poteka od januarja in se bo zaključil konec leta 2021. V okviru projekta bodo regionalni akterji iz Nizozemske, Madžarske, Španije, Luksemburga, Danske, Slovenije in Italije združili moči, da izboljšajo regionalne politike za preprečitev svetlobnega onesnaževanja in ohranitev temnega neba.

Projekt bo prinesel vrsto ukrepov za vsako izmed partnerskih regij, ki bodo vodili do trajnega zmanjšanja svetlobnega onesnaženja, določitve območij, kjer bo temno nebo zaščiteno ter do novih storitev, s katerimi bodo na teh območjih razvijali eko turizem, napovedujejo snovalci projekta.