STAznanost

Mariborska univerza si tlakuje pot naprej

Maribor, 28. novembra - Univerzi v Mariboru septembra 2021 poteče institucionalna akreditacija, zato se dejavno pripravlja na postopek ponovne akreditacije. Senat univerze se je na današnji seji seznanil z dosedanjim izvajanjem leta 2013 sprejete strategije razvoja, ki zajema obdobje do leta 2020, ugotovitve pa bodo podlaga za nadaljnje razvojne usmeritve.

Rektor Igor Tičar je pred dvema tednoma imenoval delovno skupino za pripravo analize stanja in potrebnih dokumentov za ponovno akreditacijo univerze, ki je bila uradno vzpostavljena leta 1975. Njene ugotovitve bodo podlaga za strategijo razvoja univerze po letu 2020.

Kot je na današnji seji senata povedala prorektorica za razvoj kakovosti Lučka Lorber, je univerza v zadnjih letih med drugim vidneje okrepila sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom, izboljšuje se tudi njena mednarodna prepoznavnost. Po drugi strani pa so težave pri posodabljanju raziskovalne opreme in druge infrastrukture ter ponudbi študijskih programov v tujem jeziku.

Senator Dušan Zidar s pedagoške fakultete v strateških dokumentih univerze pogreša več pozornosti umetnosti, Ivan Krajnc z medicinske fakultete pa možnosti nagrajevanja najbolj zaslužnih delavcev, še posebej tistih, ki prispevajo k izboljševanju položaja univerze na mednarodnih lestvicah. "Ti ljudje morajo občutiti, da smo jim hvaležni. Ker lahko zelo hitro pademo s tega vlaka," je dejal.

Nekdanji rektor Ivan Rozman, ki v senatu zastopa fakulteto za turizem, je izrazil zadovoljstvo, da se univerza sploh ukvarja s kakovostjo. "Vesel sem, da smo na senatu začeli obravnavati področje kakovosti, ki je temelj razvoja in konkurenčne prednosti," je dejal.

Že prej pri obravnavi dosedanjih rezultatov univerze na mednarodnih lestvicah kakovosti ter razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 je opozoril, da bi morali namenjati več pozornosti privabljanju študentov iz tujine. "Že biti na lestvici je veliko priznanje, saj to uspe le majhnemu deležu univerz na svetu. To je naša izkaznica, ki jo kažemo navzven in lahko pripomore k pridobivanju tujih študentov, če se že število slovenskih zmanjšuje," je dejal.

Mariborska univerza se na večini lestvic uvršča med 900. in 800. mestom in skozi leta stalno povečuje doseženo število točk, je pojasnil vodja službe za razvoj kakovosti Iztok Slatinek. Na Timesovi lestvici se je celo uvrstila med 300 najboljših, trije njeni raziskovalci so med najbolj citiranimi raziskovalci na področju naravoslovnih in družboslovnih ved.

"Mislim, da delamo dobro, še posebej glede na zmožnosti," je ocenil Tičar. Obenem je opozoril, da ne smejo zaspati na lovorikah. "To nam mora biti spodbuda, ki nas bo gnala naprej," je dejal.