STAznanost

Visokošolsko središče Novo mesto preraslo v Univerzo v Novem mestu

Novo mesto, 28. novembra - Zasebno Visokošolsko središče Novo mesto, ki združuje Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko, Fakulteto za poslovne in upravne vede, Fakulteto za tehnologije in sisteme ter Fakulteto za zdravstvene vede, je danes razglasilo ustanovitev Univerze v Novem mestu. Nova univerza je dobila državno akreditacijo za petletno obdobje.

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto. Visokošolsko središče Novo mesto. Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto.
Visokošolsko središče Novo mesto.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto. Visokošolsko središče Novo mesto. Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto.
Visokošolsko središče Novo mesto.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto. Novinarska konferenca s predstavitvijo Univerze v Novem mestu. Dekanja novomeške Fakultete za poslovne in upravne vede Jasmina Starc. Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto.
Novinarska konferenca s predstavitvijo Univerze v Novem mestu.
Dekanja novomeške Fakultete za poslovne in upravne vede Jasmina Starc.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto. Novinarska konferenca s predstavitvijo Univerze v Novem mestu. Direktor Visokošolskega središča Novo mesto Marjan Blažič. Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto.
Novinarska konferenca s predstavitvijo Univerze v Novem mestu.
Direktor Visokošolskega središča Novo mesto Marjan Blažič.
Foto: Rasto Božič/STA

Direktor Visokošolskega središča Novo mesto Marjan Blažič je na današnji novinarski konferenci povedal, da je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu septembra izdala odločbo o ustanovitvi Univerze v Novem mestu (UNM), ki je od prejšnjega tedna pravnomočna.

Dodal je, da je regija pogoje za njeno ustanovitev ustvarjala več kot 50 let in da je UNM odprta za sodelovanje s preostalimi novomeškimi fakultetami. Imenovanje rektorja novomeške univerze pričakujejo v približno polletnem roku, je še napovedal Blažič.

Po besedah dekanje novomeške Fakultete za poslovne in upravne vede Jasmine Starc naj bi UNM postala eden od "nacionalnih centrov znanosti, osrednji nosilec avtonomnega, intelektualnega, moralnega, kulturnega in gospodarskega potenciala regije, pa tudi širše".

Svoje poslanstvo bo uresničevala s predanim in z znanostjo podprtim delom vseh zaposlenih in študentov, njeno uspešnost pa je napovedala na izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem in poslovnem področju.

"Z zavezanostjo k odličnosti v izobraževanju in raziskovalnem delu bo prispevala k razvoju družbe, kakovosti življenja posameznikov in sonaravnem trajnostnem razvoju okolja," je dejala.

Do leta 2022 naj bi postala sestavni del slovenskega visokošolskega prostora kot ustanova, ki bo zdajšnje in novonastale visokošolske ustanove povezovala v organizacijsko, upravno, izobraževalno in raziskovalno celoto. Do leta 2030 pa naj bi se tudi mednarodno uveljavila.

Starčeva je še med strateškimi cilji UNM navedla vzpostavitev univerzitetnega okolja, uvrstitev v nacionalno hrbtenico znanja, državno in mednarodno prepoznavnost, tehten prispevek k lokalnemu razvoju, združitev območnih raziskovalnih centrov in inštitutov vseh štirih fakultet, interdisciplinarnost ter razvoj in širitev študijskih programov glede na zahteve in potrebe okolja.

Po podatkih novomeškega visokošolskega središča je to "močno" vpeto v lokalno okolje in lokalno gospodarstvo, štiri ustanovne partnerice pa izvajajo študijske programe z veljavno državno akreditacijo. Zadnje šolsko leto je na vseh skupaj vpisanih nekaj več kot 600 študentov. Te poučuje približno sto profesorjev. Dodiplomski študij je brezplačen, navedene fakultete pa 30 odstotkov denarja za lastno delovanje zagotovijo same.