STAznanost

Za raziskovalno-razvojne projekte na voljo 45 milijonov evrov

Ljubljana, 5. januarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov. Razpis je vreden 45 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 36 milijonov evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.

Razpis bo predvidoma danes objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegov namen pa je sofinanciranje izvajanja najmanj dve leti trajajočih projektov, usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov.

Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično povečanje konkurenčnosti na globalni ravni, so zapisali v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Javni razpis je namenjen spodbujanju projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo. Spodbudil bo raziskovalno-razvojne projekte s koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnostjo s tržnim potencialom v globalnih mrežah in verigah vrednosti, ki bodo trajni in imajo tudi sposobnost vlaganja lastnih sredstev.