STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Štipendije za ženske v znanosti letos pedologinji, kemijski tehnologinji in biokemičarki

Ljubljana, 15. marca - Slovenska nacionalna komisija za Unesco in družba L'Oreal Slovenija sta na današnjem dogodku na ZRC SAZU razglasili prejemnice štipendij nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2018. Štipendistke so postale pedologinja Erika Jež, kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat in biokemičarka Tea Lenarčič.

V Sloveniji nacionalni program Za ženske v znanosti že vse od leta 2006 opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti in s štipendijami nagrajuje njihovo znanstveno odličnost. Doslej sta partnerja programa podelila že 34 štipendij za znanstveno odličnost. Letos so štipendije podelili že dvanajstič zapored.

Erika Jež se pri svojem raziskovanju ukvarja z ovrednotenjem čiščenja onesnažene zemlje v Mežiški dolini s kelatnim liganidom in ocenami tveganja takšnega čiščenja za okolje. Svojo raziskavo opravlja na Centru za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, njen doktorski študij pa poteka tudi na Fakulteti za agronomijo.

Gabrijela Horvat raziskuje na področju aerogelov, ki lahko služijo kot pomožna snov v zdravilih. V okviru svojega doktorskega študija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru aerogele pripravlja iz okolju prijaznih materialov z uporabo zelene tehnologije.

Tea Lenarčič pa preučuje molekularno evolucijo proteinske domene za vezavo na površino celic, s poudarkom na preučevanju proteinov NLP za racionalno načrtovanje fitofarmacevtskih sredstev. Kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v okviru doktorskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani poudarek pri raziskovanju daje na preučevanje proteinov NLP. Rezultati njene raziskave so bili objavljeni tudi v znanstvenem članku v reviji Science.

Štipendije nacionalnega programa Za ženske v znanosti so na današnji prireditvi podelili generalna direktorica L'Oreal Slovenija Brigitte Streller, predsednik državnega zbora Milan Brglez ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je v Evropski uniji povečevalo zanimanje za položaj žensk v znanosti, kljub temu pa položaj moških in žensk v znanosti še ni enakopraven.

Po zadnjih podatkih Statističnega inštituta Unesco iz leta 2014 so raziskovalke po vsem svetu v manjšini, saj njihov delež znaša le 28,8 odstotka. V Evropi ta delež predstavlja 40 odstotkov.

V Sloveniji doktorski naziv dosega okoli 53 odstotkov žensk, a jih v raziskovalnih vodah ostane le 36,1 odstotka, kar je 3,9 odstotne točke pod evropskim povprečjem.

Nacionalni program Za ženske v znanosti je del širšega partnerstva L'Oreala in Unesca, ki že 20 let nagrajuje znanstveno odličnost in opozarja na pomen žensk v znanosti.