STAznanost

V Škofji Loki Jesenkovo popoldne za popularizacijo znanosti

Škofja Loka, 4. aprila - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani danes v sodelovanju z Občino Škofja Loka že sedmo leto zapored pripravlja Jesenkovo popoldne. V okviru dogodka za popularizacijo znanosti bodo diplomanti prestavili raziskave iz svojih magistrskih nalog, predaval pa bo tudi Jesenkov nagrajenec za življenjsko delo Borut Bohanec.

Za popoldansko predstavitev, ki je namenjena predvsem dijakom in učencem, pa tudi zainteresiranim posameznikom, je bilo izbranih devet lani zaključenih magistrskih del, z vsakega oddelka in študija Biotehniške fakultete po eno. Diplomanti bodo med drugim predstavili smernice za ohranjanje škofjeloških vedut, časovno ujemanje sušnih obdobij in vročinskih valov ter primerjavo vsebnosti antioksidantov v zelenjavi in sadju z upoštevanjem maloprodajnih cen.

V večernem delu pa bo potekalo predavanje Jesenkovega nagrajenca za življenjsko delo v letu 2018 Boruta Bohanca, ki je svoje predavanje naslovil Na kakšen način smo spreminjali sortiment kmetijskih rastlin, kaj je pred nami?. Bohanec je vodja katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete.

Bohanec nadaljuje delo Frana Jesenka, po katerem se imenujejo priznanja za največje dosežke na področju pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti s področja biotehniških ved. Jesenko se je v svojem raziskovalnem delu osredotočal prav na genetiko in žlahtnjenje. Bil je prvi na svetu, ki mu je uspelo križati rastlini dveh različnih rastlinskih rodov, in sicer pšenico in rž ter dobiti rodne potomce.

Jesenko, ki se je rodil v Škofji Loki leta 1875, je doktoriral na Dunaju. Leta 1921 je postal redni profesor za botaniko na univerzi v Ljubljani. Raziskovalno delo je začel na področju floristike, kasneje se je usmeril v preučevanje fiziologije rastlin. Bil je eden najbolj vnetih zagovornikov in soustvarjalcev Triglavskega narodnega parka in prvi predsednik Smučarske zveze Jugoslavije. Umrl je leta 1932 po nesreči na poti čez Komarčo.

Kot pojasnjujejo na Biotehniški fakulteti, jim veliki lik Frana Jesenka daje priložnost za popularizacijo znanosti in za popularizacijo študijev na fakulteti, kjer razvijajo vsa znanstvena in strokovna področja, na katerih je deloval. Ideja Jesenkovega popoldneva pa je, da z nekaj kratkimi poljudnimi predavanji pomen znanosti predstavijo javnosti.

Že več let so v okviru Jesenkovega popoldneva na ogled tudi razstave študentov Oddelka za krajinsko arhitekturo. Na dogodku pa se bodo predstavili še Glasbena šola Škofja Loka in ponudniki izdelkov domače ter umetnostne obrti blagovne znamke Babica Jerca in Dedek Jaka.