STAznanost
Humanistika in družboslovje

V Sloveniji do konca 2022 Center znanosti

Ljubljana, 10. aprila - Slovenija naj bi do konca leta 2022 dobila t. i. Center znanosti. Namen tovrstnega objekta bo promocija in popularizacija znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in (vseživljenjskega) učenja skozi eksperimente ter prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture, so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dokončna odločitev za izgradnjo t. i. Centra znanosti je padla danes. Vlada je namreč na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela sklep, da se izgradnjo in vzpostavitev Centra znanosti umesti v vladni načrt razvojnih programov 2018-2022.

Kot so zapisali na spletni strani ministrstva, bo stavba Centra znanosti po načrtih takšna, da bo predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijo. Vsebovala bo najboljše tehnološke rešitve na različnih področjih, nekatere od njih bodo tudi demonstrirane, obrazložene, predstavljeni bodo njihovi vplivi.

Center znanosti bo predstavljal stičišče za izvedbo različnih programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. Center bo obiskovalcem nudil ogled in preizkus novih tehnoloških rešitev oziroma inovacij. Poleg tega bo vseboval interaktivne eksperimente in programe s področja kreativnih umetnosti, omogočal pa bo tudi prikaz različnih znanstvenih, gospodarskih in drugih dognanj in dosežkov.

Posamezniki se bodo v Centru znanosti lahko preko različnih programov udejstvovali pri projektnem sodelovanju, ustvarjanju skupnih rešitev, novih idej, inovacij in produktov. Obenem bo Center nudil možnost prikaza novih rešitev. S tem naj bi bilo po navedbah ministrstva vzpostavljeno podporno okolje za krepitev povezav in novih sinergij med gospodarstvom in institucijami znanja, za komercializacijo razvitih rešitev, za spodbujanje povpraševanja in za krepitev razvojnih kompetenc.

Vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 26 milijonov evrov. Po trenutnih načrtih naj bi 16 milijonov evrov pridobili iz evropskih sredstev, preostanek pa iz proračunskih sredstev ter drugih virov. Sicer so priprave na projekt že v teku, so še zapisali na spletni strani ministrstva.