STAznanost

Na prireditvi Generacije znanosti bodo nagradili dosežke na področju humanistike in družboslovja

Ljubljana, 12. aprila - V Atriju ZRC bodo na prireditvi Generacije znanosti, ki jo ZRC SAZU vsako leto posveča izjemnim dosežkom znanstvenic in znanstvenikov, drevi podelili priznanja za znanstvene dosežke na področju humanistike in družboslovja v preteklem letu. Nagrado zlati znak ZRC prejme Žiga Kokalj, podelili bodo še štiri nagrade.

Žiga Kokalj je na Inštitutu za antropološke in prostorske študije zaposlen od leta 2004, zadnjih osem let pa delno tudi na Centru odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije. Ukvarja se z obdelavo optičnih satelitskih posnetkov in podatkov aerolaserskega skeniranja, s spletno kartografijo, prostorskimi analizami in modeliranjem naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje. Še zlasti ga zanimajo varovanje naravne in kulturne dediščine ter preučevanje preteklih kulturnih pokrajin.

Še posebej je znan po svoji sposobnosti za prepoznavanje ključnih razhajanj med najnovejšimi metodološkimi postopki ter potrebami uporabnikov. Tu je pokazal izjemen posluh za arheološko stroko. Zasnoval je orodje Relief Visualization Toolbox, ki je skupaj z navodili za uporabo prosto dostopno in se je široko uveljavilo med arheologi, geografi, geomorfologi, glaciologi in kartografi.

Nagrado srebrni znak ZRC prejme Luka Repanšek. Diplomiral je iz indoevropeistike in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrski študij keltistike je zaključil na oddelku za valižanščino Univerze v Aberystwythu. Leta 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Keltski prežitki v slovenski toponimiji: prispevek k metodologiji preučevanja.

Njegova razprava o keltskih prežitkih v slovenski toponimiji je pionirska in temeljna znanstvena raziskava o kvantitativnih in kvalitativnih lastnostih keltskega jezikovnega elementa kot soustvarjalca onomastične pokrajine jugovzhodnega alpskega prostora.

Nagrado častni član ZRC SAZU prejme akademik in zaslužni profesor Univerze v Liverpoolu v pokoju Michael Talbot, ki že več kot dvajset let sodeluje z Muzikološkim inštitutom. Talbot se je razvil v največjega svetovnega strokovnjaka za glasbo in glasbeno zgodovino poznega 17. stoletja in prve polovice 18. stoletja. V širšem svetu je znan predvsem po svojih monografskih delih o beneških skladateljih Antoniu Vivaldiju in Tomasu Albinoniju. Knjižnica Muzikološkega inštituta je od njega dobila v dar vrsto publikacij. V prihodnje pa bo hranila tudi njegovo celotno zasebno knjižnico.

Naziv zaslužni raziskovalec ZRC SAZU prejme Marjan Drnovšek, ki je bil skoraj tri desetletja gonilna sila temeljnih raziskav na področju slovenskega izseljenstva in soustanovitelj Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. S svojimi raziskavami je razkril razsežnosti in pravi pomen migracijske problematike v slovenski zgodovini. Z obrobja zanimanj jo je premaknil na ustrezno mesto v okviru slovenskega zgodovinopisja.

Nagrado modri znak ZRC prejme Peter Pehani, sodelavec Inštituta za antropološke in prostorske študije. Univerzitetni diplomirani inženir fizike vseskozi deluje v Oddelku za daljinsko zaznavanje, občasno pomaga tudi sodelavcem in sodelavkam na drugih inštitutih. Med njegovimi pomembnejšimi dosežki velja omeniti postavitev spletne karte ZRC SAZU, oblikovanje orodij za obdelavo satelitskih posnetkov (ArcGIS, ENVI, Erdas) ter programiranje algoritmov za avtomatsko obdelavo satelitskih posnetkov, so zapisali na Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).