STAznanost

Fras: Organizacija kongresa EuroPrevent priznanje slovenskim kardiologom

Ljubljana, 17. aprila - Slovenska kardiološka stroka bo od četrtka do sobote gostila mednarodni kongres Evropskega združenja za preventivno kardiologijo EuroPrevent 2018. Predsednik nacionalnega združenja kardiologov Zlatko Fras zaupano organizacijo kongresa razume kot izjemno priznanje domačim kardiologom ter kot posledico njihove prepoznavnosti v Evropi in tudi v svetu.

Fras je v pogovoru za STA poudaril, da bo tradicionalni EuroPrevent letos prvič zunaj severozahodne Evrope in prvič v tako majhni državi, kot je Slovenija. V ljubljanski Cankarjev dom bo prišlo več kot 1200 strokovnjakov iz okoli 40 držav. "Prisotni bodo vsi, ki kaj pomenijo na tem področju, zlasti v Evropi," je opozoril. Udeležbo je potrdilo tudi nekaj vrhunskih strokovnjakov iz ZDA.

Moto letošnjega kongresa bo po Frasovih besedah preventiva srčno-žilnih bolezni na podlagi znanstveno utemeljenih izsledkov, ki obsega obravnavo bolnikov skozi vso njihovo življenje. V programu bo dejavno sodelovalo tudi okoli 30 slovenskih strokovnjakov. Delo bo potekalo predvsem v obliki simpozijev, na katerih bodo izbrane teme predstavili z različnih zornih kotov.

Z obsežnega seznama kongresnih tem je Fras, ki je tudi strokovni direktor interne klinike ljubljanskega klinične centra, navedel vrednotenje ogroženosti s srčno-žilnimi boleznimi ter vpliv dednosti in življenjskega stila na ogroženost. Pozornost strokovnjakov bo namenjena tudi ožjim temam, kot je športna kardiologija. Njen del bo tudi jemanje nedovoljenih poživil pri športnikih.

Eden od simpozijev bo namenjen področju rehabilitacije oziroma vračanju obolelih v vsakdanje življenje. V zvezi s tem je Fras spomnil na v Sloveniji zelo aktualno uvajanje ambulantne kardiološke rehabilitacije, ki nadomešča rehabilitacijo v zdraviliščih. Trend prihodnosti pa je telerehabilitacija, ki ob uporabi sodobne komunikacijske tehnologije omogoča rehabilitacijo na domu.

Razprava se bo posvetila tudi ogroženosti za srčno-žilne bolezni gleda na spol, sodobnim zdravilom, ki jih uporabljajo bolniki s sladkorno boleznijo in ki istočasno zmanjšujejo ogroženost za srčno-žilne bolezni, ter prehrani in pomanjkanju spanja kot dejavniku tveganja, je pojasnil Fras. Kongres bo prav tako predstavil vse ključne novosti na področju kardiologije.

Izbira znanstveno utemeljene preventive srčno-žilnih bolezni za nosilno temo letošnjega kongresa je po Frasovih besedah posledica tega, da so se v zadnjih letih na področju preventive pojavili različni alternativni pristopi, ki so brez znanstvene podlage in prinašajo tveganje. Odločitev Evropskega združenja za preventivno kardiologijo glede teme je zato razumljiva.

Fras je opozoril, da se lahko Slovenija pohvali s številnimi preventivnimi dejavnostmi. Z nacionalnim programom preprečevanja bolezni srca in žilja, ki je po sistemskem pristopu v marsičem unikaten, je celo korak pred drugimi državami. Predvsem po zaslugi preventive se je v državi v zadnjih dveh desetletjih za skoraj 60 odstotkov zmanjšala kardiovaskularna umrljivost.

"Še posebej ponosni smo na to, da je umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni v populaciji do 65. leta še vedno v upadanju. To ni posledica boljšega zdravstvenega sistema, ampak je v prvi vrsti rezultat preventivnih dejavnosti," je dejal Fras. Nacionalni program je namenjen osebam, ki še niso zbolele, vendar imajo enega ali več dejavnikov tveganja.

Srčno-žilne bolezni so po Frasovih besedah eden od največjih javnozdravstvenih bremen. Kljub znatnemu upadu v zadnjih desetletjih še naprej ostajajo najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. V letu 2015 so predstavljale 40 odstotkov vseh smrti - pri ženskah 48, pri moških 33 odstotkov. Od leta 2009 pri moških celo niso več najpogostejši vzrok smrti, temveč so na drugem mestu, za neoplazmami.

Sicer je Fras še pojasnil, da ima Evropsko združenje za preventivno kardiologijo (EAPC) več kot 6000 članov. Deluje v okviru Evropskega kardiološkega združenja (ESC), ki pa šteje okoli 90.000 članov.