STAznanost

Na ministrstvu izpostavljajo spodbudno rast sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 18. aprila - Pred današnjim shodom za znanost na ministrstvu za izobraževanje opozarjajo, da je bil v mandatu te vlade dosežen znaten premik pri financiranju znanosti. Trend večletnega upadanja sredstev se je obrnil navzgor, od leta 2015 so sredstva postopoma povečevali, znatno povečanje za znanost in raziskave pa je v proračunih za leti 2018 in 2019.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je v letošnjem letu tako skupaj na voljo 231 milijonov evrov, kar je 50 milijonov več kot v letu 2017. V letu 2019 pa bo vseh sredstev, namenjenih za znanstveno-raziskovalno dejavnost, več kot 236 milijonov evrov, poudarjajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Glede na sprejeti proračun 2017 so se integralna proračunska sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost povečala za 28 milijonov evrov oziroma za 15 odstotkov. V letošnjem letu je tako zagotovljenih skupaj več kot 180 milijonov evrov sredstev integralnega proračuna.

Dodatna sredstva bodo omogočala začetek izvajanja ukrepov, ki so nujni za okrepitev znanstveno-raziskovalne dejavnosti; gre za povečanje konkurenčnosti slovenskega raziskovalnega okolja in za ukrepe, ki bodo spodbujali ohranjanje kakovosti in odličnosti v znanstveno-raziskovalni dejavnosti.

Kot navajajo, je vlada pri znanosti in raziskavah ob koncu lanskega leta zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov in v letu 2018 dodala še 4,4 milijona evrov.

Poleg tega na ministrstvu aktivno izvajajo tudi ukrepe evropske kohezijske politike. Nedavno so objavili javni razpis za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov v vrednosti 45 milijonov evrov, v vrednosti do 30 milijonov evrov bodo podprli projekt InnoRenew, katerega nosilec je Univerza na Primorskem, v pripravi pa je tudi razpis za podporo raziskovalni infrastrukturi v višini do 30 milijonov evrov.

Predvidena poraba kohezijskih sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost v letu 2018 je 50,7 milijona evrov, v letu 2019 pa 59,7 milijona evrov.

Na ministrstvu so si, kot so zapisali, v mandatu ministrice Maje Makovec Brenčič intenzivno prizadevali za izboljšanje položaja znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ne le s povečevanjem sredstev, temveč tudi z umeščanjem Slovenije v ključne mednarodne raziskovalne organizacije, kot je denimo Evropska organizacija za jedrske raziskave CERN.

Okrepili so tudi sodelovanje Slovenije v ključnih konzorcijih velike evropske raziskovalne infrastrukture in razvili nove podporne instrumente za prijavitelje na razpise ERC, kar je nedvomno pripomoglo k večjemu uspehu slovenskih raziskovalcev, ki so v zadnjem obdobju redno uspešni pri teh prestižnih razpisih, še dodajajo z ministrstva.