STAznanost

Svet za varovanje okolja pri SAZU pozval k strožjemu varovanju črne človeške ribice

Ljubljana/Črnomelj, 19. aprila - Svet za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) je nedavno podprl pobudo novomeške območne enote zavoda za varstvo narave in belokranjskega okoljskega društva Proteus za varovanje in ohranitev ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini. Odgovorne je hkrati pozval k čimprejšnjemu sprejetju nujnih varovalnih ukrepov.

V pozivu je med drugim zapisal, da je črna človeška ribica s svojim edinim habitatom v povirnem delu porečja Dobličice resno ogrožena zaradi nadaljevanja dolgoletnega onesnaževanja kraških podzemnih voda.

Pri tem je navedel izide okoljskih preverjanj v Jelševniku pri Črnomlju, po katerih so v tamkajšnjem habitatu ugotovili izjemno rast prisotnosti nekaterih onesnažil, zlati arzena in cinka.

Dodali so, da se na "vodno-ekološko izjemno občutljivem" belokranjskem kraškem svetu kljub dolgoletnim prizadevanjem za čistejše vode nadaljujejo kmetijske obremenitve, ki so jih preverjanja tamkajšnjih voda zaznala "v prekomernih in za črno človeško ribico zakonsko preseženih količinah dušika" kot posledice "pretirane uporabe gnojil".

Kot drugi vir onesnaženja - med drugim so na koži črne človeške ribice odkrili bakterije fekalnega izvora, ki bi bile lahko zanjo usodne - so navedli nedograjeno kanalizacijo, nezadostnost čiščenja komunalnih odpadnih voda gospodinjstev in drugih virov na vplivnem zaledju omenjenega habitata ter širjenje vodovodnega omrežja za oskrbo tamkajšnjih prebivalcev.

Po mnenju sveta je glede na navedeno v belokranjskem habitatu znatno osiromašena kakovost vodnega telesa, kar po drugi strani pomeni, da so "izpolnjeni pogoji za določitev nujnih ukrepov zavarovanja habitata in njegovega zaledja".

Ministrstvu za okolje in prostor so zatorej predlagali, da skupaj s kmetijskim pripravita predlog začasnega zavarovanja belokranjskega habitata črne človeške ribice in po tem še "ključne trajne ukrepe, ki bodo zagotovili pogoje njenega preživetja".

"Črna človeška ribica in njen življenjski prostor v Beli krajini sta edinstvena na svetu, zato morajo država, lokalna skupnost in lokalni prebivalci do njiju prevzeti posebno odgovornost," so še poudarili.

Črni močeril ali črna človeška ribica je jamska dvoživka in podvrsta bele človeške ribice, ki živi v podzemnih vodah Bele krajine. Pri preučevanju izvira Dobličice v Beli krajini so jo leta 1986 našli člani Inštituta za raziskovanje krasa. Po do zdaj znanih podatkih živi le v jamskih vodah ožje okolice Črnomlja - odkrili so jo na izviru Jelševniščice, Dobličice in v Kanižarskem potoku, za razliko od belega pa ima črni močeril predvsem temno obarvano kožo in dokaj normalno razvite oči.