STAznanost

V Ljubljano prihajajo najboljši mladi evropski naravoslovci

Ljubljana, 26. aprila - Na evropski naravoslovni olimpijadi, ki bo od sobote teden dni potekala v Ljubljani, se bo pomerilo 156 mladih znanstvenikov, starih do 16 let. Pomerili se bodo v reševanju interdisciplinarnih nalog s področij biologije, kemije in fizike. Na tekmovanje se je prijavilo 52 ekip iz 25 držav članic EU. Tekmovalce bo spremljalo okoli 100 mentorjev.

Letošnja evropska naravoslovna olimpijada (The European Union Science Olympiad - EUSO) je 16. po vrsti in prvič prihaja v Slovenijo. Glavno organizacijsko breme je prevzela Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki se lahko kot nevladna organizacija pohvali z več kot 65-letno tradicijo dela z otroki in mladostniki na področjih znanosti, naravoslovja in tehnike.

V ZOTKS so za geslo olimpijade 2018 izbrali Povezujemo znanost. Zveza namreč po besedah njenega glavnega tajnika Jožefa Školča povezuje različna področja znanosti, olimpijada pa najboljše mlade naravoslovce. Organizacija olimpijade je zato del prizadevanj ZOTKS za večjo priljubljenost znanosti in tehnike med otroki in mladostniki.

Vsako od 25 držav udeleženk olimpijade bosta zastopali dve ekipi. Kot gostiteljica ima Slovenija pravico do še dveh dodatnih ekip, ki pa bosta nastopili izven konkurence. Slovenski tekmovalni ekipi sestavlja šest najboljših posameznikov z državnega tekmovanja iz naravoslovja. Slovenija se je olimpijadi pridružila leta 2007 in je bila doslej zelo uspešna.

Evropska naravoslovna olimpijada je ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol, ki so stari največ 16. let. Na tekmovanju bodo ekipe do rešitev znanstvenih problemov s področij biologije, kemije in fizike pripeljali uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih bodo izvajale v laboratorijih ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tekmovalce čaka tudi terensko delo.

V nalogah so vse tri znanstvene vede zastopane približno enakomerno in so vsako leto tematsko povezane z državo gostiteljico. Tekmovalni del olimpijade traja dva dni po približno pet ur. Trije mentorji, ki spremljajo dijake, morajo dan pred vsakim tekmovalnim dnem naloge prevesti. V tem času se dijaki in mentorji ne smejo srečati, zato bivajo v različnih hotelih.

V času prevajanja poteka tudi strokovna razprava o nalogah, ki jih vsako leto pripravijo člani znanstvenega odbora države gostiteljice. Enotedenska olimpijada predstavlja za mentorje tudi priložnost, da izmenjajo poglede na naravoslovje in izkušnje z učnimi načrti v posameznih državah. Prav zato se število mentorjev na EUSO vsako leto povečuje.

Tekmovalci morajo biti spretni pri laboratorijskem delu in vešči sodelovanja v ekipi. Po besedah državne koordinatorke priprav na olimpijado v Sloveniji Katje Stopar je namen tekmovanja spodbuditi nadarjene dijake k razvijanju naravoslovnih kompetenc in nadaljevanju kariere na področju naravoslovja. S tem pa se tudi poudarja pomen naravoslovja v širši skupnosti.

V vsaki od obeh uradnih oz. tekmovalnih slovenskih ekip na letošnji olimpijadi bodo trije dijaki - v A ekipi Gašper Košir in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Luka Hadl z novomeške gimnazije, v B ekipi pa Ana Meta Dolinar, Gregor Gajič in Vladimir Smrkolj, vsi z Gimnazije Bežigrad. Organizacijo olimpijade je finančno podprlo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ustanovitelj olimpijade EUSO je Irec Michael A. Cotter. Prvo tekmovanje je bilo zato v Dublinu leta 2003, od takrat pa je vsako leto v drugem mestu EU. Doslej so slovenske ekipe osvojile eno zlato, sedem srebrnih in 12 bronastih odličij. Zlato odličje je povezano z letom 2016, ko je olimpijado gostila Estonija. Lani sta se ekipi z Danske vrnili s srebrno in z bronasto medaljo.

Glavni pokrovitelj olimpijade je podjetje Krka.