STAznanost

Na ljubljanski univerzi podelili rektorjeve nagrade za naj inovacijo

Ljubljana, 25. aprila - Na ljubljanski univerzi so danes razglasili zmagovalce Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani (UL) za leto 2018. Prvo nagrado je prejel projekt Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin, na drugo mesto se je uvrstil projekt Ali-mAb kromatografija, na tretje mesto pa projekt Hibridna toplotna naprava.

Za letošnjo nagrado se je potegovalo 27 projektov. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli denarno nagrado iz Rektorjevega sklada v skupni vrednosti 6000 evrov, ekskluzivno članstvo v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju in podporo pri komercializaciji inovacije.

Na prvo mesto so se s projektom Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin uvrstili raziskovalci Biotehniške fakultete UL, Fakultete za farmacijo UL ter Kemijskega inštituta.

Njihovo odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito ekonomsko najpomembnejših rastlin, kot sta krompir in paradižnik. Skupina je našla spojine, ki se vežejo neposredno na NLP, onemogočijo njihovo delovanje in preprečijo propad rastlin. Izum je rezultat desetletja prebojnih znanstvenih raziskav. Rezultati so bili objavljeni v najprestižnejši znanstveni reviji Science, izum pa so zaščitili tudi v mednarodni patentni prijavi.

Drugo uvrščena skupina raziskovalcev Fakultete za farmacijo UL je v okviru projekta Ali-mAb kromatografija razvila alternativno kromatografsko platformo za izolacijo in čiščenje protiteles, osnovano na uporabi strukturno preprostih peptidov. Inovacija predstavlja za farmacevtsko industrijo možnost stroškovno učinkovitejšega pridobivanja protiteles.

Tretje uvrščena raziskovalca s Fakultete za strojništvo UL pa sta v okviru projekta Hibridna toplotna naprava predstavila inovacijo na področju tehnologije hlajenja. Ta združuje klasično, parno-kompresorsko tehnologijo in elastokalorično tehnologijo, ki kaže največji potencial kot hladilna oziroma ogrevalna tehnologija prihodnosti.

Uvedba hibridnega sistema obeta višje izkoristke, predstavlja manjšo porabo energije in okolju neprijaznih hladiv ter omogoča postopno uvajanje zelene alternativne tehnologije elastokaloričnega hlajenja oziroma ogrevanja.

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je spodbuda za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, da s svojimi inovacijami vstopijo na trg in idejo komercializirajo. Natečaj za rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani že več let poteka v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem.

Od leta 2010, ko je potekala prva podelitev rektorjevih nagrad za naj inovacijo, se je za nagrado potegovalo 210 inovacij. Nekaj manj kot dvajset odstotkov pa je takih, ki jim je uspelo priti na trg, je povedala direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Lidija Honzak.

Kot so še zapisali na univerzi, z natečajem pripomorejo k ustvarjanju odličnosti in kakovosti Univerze v Ljubljani, ki se že več let zapored uvršča med najboljše univerze na svetu. Decembra 2019 bodo obeležili stoletnico delovanja te najstarejše in največje visokošolske in znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji.