STAznanost

Začel se je tradicionalni mesec za več znanosti

Ljubljana, 11. maja - Slovenska znanstvena fundacija (SZF) med 9. majem in 9. junijem organizira tradicionalni mesec za več znanosti na Slovenskem. Namen akcije je zbiranje sredstev za organizacijo letošnjega 24. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, ki bo pod naslovom Narava, človek in eksperimenti potekal septembra v Ljubljani.

Z mesecem za več znanosti želi SZF opozoriti na pomen znanosti za razvoj in uveljavljanje posameznika, organizacij ter celotne slovenske družbe, hkrati pa želi z zbiranjem sredstev spodbudo narediti praktično in konkretno.

Po navedbah SZF imamo v Sloveniji razmeroma veliko dobrih idej za reševanje znanstvenih problemov, ustvarjalne raziskovalce vseh delujočih generacij in neizkoriščene potenciale raziskovalcev v tretjem življenjskem obdobju.

"Nerazumljivo je, da odgovorni ne prepoznajo pomena večjih vlaganj v znanstvenoraziskovalno dejavnost in tudi ne sprejmejo odločitev, ki bi sprostile ustvarjalno delovanje v večjem obsegu kot priložnosti za razvoj družbe," so zapisali.

V okviru SZF tako že teče akcija zbiranja donacij in dotacij za letošnji festival znanosti, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom. Festival je največja večdnevna prireditev SZF, namenjena popularizaciji znanosti s spodbujanjem dialoga med raziskovalci in zainteresiranimi javnostmi.

Z različnimi vsebinami bodo izvajalci festivala udeležencem približali odgovore na vprašanja, povezana z načrtovanjem in izvajanjem eksperimentov v laboratorijih in tudi širše.

Še zlasti bo v ospredju prenašanje stališč in ocen o pomenu eksperimentov z živalmi in ljudmi. Udeleženci bodo razpravljali tudi o napredku pri razumevanju narave in človeka, o naravi kot predmetu družbenih sprememb, procesov in (ne)soglasij.

V času letošnjega meseca za več znanosti na Slovenskem bo SZF 16. maja vstopila v 25. leto svojega delovanja. Na ta dan bo zasedal svet ustanove, skupni organ soustanoviteljev SZF, na katerem bodo med drugim razpravljali o usmeritvi prednostnih aktivnosti SZF v obdobju do konca maja 2020.