STAznanost

V Zrečah osmi regionalni biofizikalni kongres RBC 2018

Zreče, 20. maja - Društvo biofizikov Slovenije in Laboratorij za biofiziko Inštituta Jožef Stefan sta v Zrečah organizirala 8. Regionalni biofizikalni kongres RBC 2018. Z okrog 200 udeleženci in petdnevnim dogajanjem je to bil najpomembnejši evropski dogodek na področju biofizike med dvema zaporednima srečanjema Evropskega združenja biofizikov (EBSA), ki je prav tako sponzoriral tokratni kongres.

K sodelovanju so prireditelji pritegnili 60 predavateljev, med njimi mnogo svetovno priznanih znanstvenikov s področja biofizike. Na kongresu so aktivno sodelovali raziskovalci iz Slovenije in šestih bližnjih držav, Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Slovaške, posamezni udeleženci pa so prišli še iz širše regije.

Namen letošnjega kongresa, ki je potekal od 16. do 20. maja, je bil spodbuditi ustvarjalno interakcijo med raziskovalci, študenti in predstavniki sponzorskih in donatorskih podjetij s predavanji, razstavami, predstavitvami posterjev in z druženjem na zanimivih dogodkih.

V času konference so udeleženci lahko tudi testirali različno najnovejšo vrhunsko eksperimentalno opremo, ki jo zagotavljajo številni sponzorji. Ti so tudi omogočili in sofinancirali aktivno udeležbo 45 dodiplomskim in podiplomskim študentom, od katerih je več kot polovica iz Slovenije.

Področja raziskav, ki jih pokriva kongres, so zelo interdisciplinarna in segajo preko meja biofizike na področja biokemije, biologije, fiziologije, medicine, bioinformatike in drugih interdisciplinarnih ved o življenju.

Vidno mesto na konferenci so namenili tudi nedavnemu izumu slovenskega raziskovalca dr. Matjaža Humarja z Instituta Jožef Stefan, ki mu je s sodelavci prvič uspelo vgraditi mikroskopsko majhen laser v živo človeško celico.

Tovrstni laserji se lahko uporabljajo za označevanje celic, saj vsak laser v celici oddaja svetlobo z nekoliko drugačnim prstnim odtisom, ki ga je mogoče enostavno zaznati in uporabiti kot črtno kodo za označevanje celice.

To bi v prihodnosti omogočilo enotno označevanje vsake posamezne celice v človeškem telesu, na podlagi česar bo možno preučevanje migracij celic, vključno z metastazami raka.

Prvi regionalni biofizikalni kongres, ki se je razvil iz predhodnih slovensko-italijanskih znanstvenih srečanj iz konca 90. let, je prav tako potekal v Zrečah leta 2005, nato pa vsaki dve leti v eni od sodelujočih držav.

Sicer pa so že v nekdanji Jugoslaviji potekala tradicionalna srečanja biofizikalnih društev, ki pa so po razpadu nekdanje države za več kot desetletje zamrla, čeprav je raziskovalno sodelovanje bilo še vedno vzpostavljeno.

Na pobudo Društva biofizikov Slovenije in partnerskega italijanskega biofizikalnega društva se je nato razvil Regionalni biofizikalni kongres, katerega namen je bil ponovno povezati raziskovalce iz nekdanjih republik Jugoslavije in širše okolice.