STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na grožnje biotski raznovrstnosti opozarja tudi projekt Life Naturaviva

Ljubljana, 22. maja - Nacionalni inštitut za biologijo želi v sodelovanju z več partnerji osvetliti nevarnosti, ki pretijo biotski raznovrstnosti Slovenije. V ta namen so vzpostavili projekt Life Naturaviva, v okviru katerega bodo največ pozornosti posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Projekt, vreden 2,5 milijona evrov, bo s 60-odstotnim financiranjem podprla EU.

Da bi biotsko raznovrstnost, njen pomen in ogroženost približali čim širšemu krogu ciljnih skupin v Sloveniji, se je v konzorcij povezalo deset partnerjev. Trenutno na projektu sodeluje 27 strokovnjakov, večina s področja biologije, agronomije in pedagoškega dela ter tudi turizma in novinarstva, piše na spletni strani projekta Life Naturaviva.

Številne projektne aktivnosti so osredotočene na zavarovana območja, zato se je projektu pridružilo pet naravnih parkov iz različnih slovenskih regij. Tako bodo dogodki in izobraževanja o biotski raznovrstnosti razpršena po vsej državi.

Veliko izobraževalnih vsebin bo namenjenih mladim, saj se bodo parki in Inštitut Lutra aktivno vključevali v izobraževalne procese v vrtcih in osnovnih šolah. Parki bodo nadgradili svojo izobraževalno infrastrukturo o biotski raznovrstnosti za obiskovalce ter okrepili sodelovanje z glavnimi deležniki v lokalnem prostoru.

V projektu si bodo sodelujoči deležniki prizadevali trdneje povezovati tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti s kmetijstvom.

V okviru projekta se je odvilo že več kot 80 različnih dogodkov. Trajal bo do 31. avgusta 2022, njegova vrednost pa znaša okoli 2,5 milijona evrov. Kot so še zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani, bo 60 odstotkov prispevala EU, 10 odstotkov ministrstvo za okolje in prostor, 30 odstotkov pa sodelujoči v projektu.