STAznanost

Objavljen razpis za financiranje gostujočih strokovnjakov

Ljubljana, 1. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini. Na voljo je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, prijaviti pa se je mogoče do porabe sredstev oz. najdlje do 30. septembra.

Sredstva na omenjenem razpisu lahko dobijo visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v evidenco visokošolskih zavodov za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja, ter raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Sklad namerava financirati pedagoško ali raziskovalno sodelovanje slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini (t. i. gostujoči strokovnjaki). Pri tem se mora takšno sodelovanje začeti v letošnjem letu.

Izbran prijavitelj bo prejel financiranje v bruto znesku 5400 evrov mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu, je navedeno v razpisu.