STAznanost

Na Kemijskem inštitutu predavanje o preučevanju zgradbe trdnih snovi

Ljubljana, 4. junija - V okviru tedna Kemijskega inštituta, ki letos poteka tretjič, je danes predaval raziskovalec Gregor Mali, lanski prejemnik Preglove nagrade za izjemne dosežke in Zoisovega priznanja. Mali je predaval na temo spektroskopije z jedrsko magnetno resonanco (NMR), ki se uporablja za študij zgradbe trdnih snovi, ter pojasnil, kaj nam ta lahko pove o zgradbi trdnih snovi.

Kot je povedal Mali, je študija zgradbe trdnih snovi ključna za razumevanje delovanja materialov ter njihove zgradbe. Na ta način lahko raziskovalci razumejo tudi druge lastnosti materiala ter predvidijo, kako se bo ta material v določenih aplikacijah obnašal.

Pri študiju zgradbe raziskovalce zanima, na kakšen način so posamezni atomi in molekule razporejene v kristalu. Slednje pogosto opazujejo s pomočjo uklonskih tehnik, ki pa pri kompleksnih snoveh pogosto ne zadostujejo. Raziskovalci so morajo zato pomagati z drugimi metodami, med katerimi je močna metoda spektroskopije z jedrsko magnetno resonanco.

Čeprav je ta metoda po besedah Malija ena najbolj raznolikih metod, pa po drugi strani zahteva veliko eksperimentalnega časa za meritev spektrov. Eden izmed izzivov raziskovalcev na tem področju je zato izboljšati občutljivost oziroma jakost signala, ki ga izmerijo. Drugi izziv je čim bolje razločiti signale različnih prispevkov, tretji pa izboljšanje sposobnosti modeliranja spektrov.

Mali sodi med najprodornejše slovenske raziskovalce na področju študija zgradbe materialov in procesov v njih z atomsko ločljivostjo. V slovenski prostor je vpeljal metode visoke ločljivosti za spektroskopijo z jedrsko magnetno resonanco (NMR) v trdnem.

Svoje študije in raziskovalno delo je oplemenitil tudi z računskimi metodami, s katerimi je moč napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode povezuje z metodami magnetne resonance v t. i. NMR-kristalografijo, ki predstavlja nov celostni pristop k določanju zgradbe materialov.

Mali je na Kemijskem inštitutu zaposlen kot višji znanstveni sodelavec, delno pa je zaposlen tudi na Univerzi v Novi Gorici kot izredni profesor fizike. Za dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov je leta 2017 prejel Preglovo nagrado za izjemne dosežke ter Zoisovo priznanje.