STAznanost

Za center odličnosti odobrili 45 milijonov evrov sredstev

Ljubljana, 13. junija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v torek izdala odločitev o podpori projektu Innorenew CoE. Novonastali Center odličnosti bo za realizacijo projekta pridobil 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, slovenska vlada pa bo namenila do 30 milijonov evrov kohezijskih sredstev.

Namen komplementarnega sofinanciranja centra odličnosti, ki ga je Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 izbrala za sofinanciranje, je izboljšanje raziskovalne odličnosti in razvoja centra InnoRenew CoE, katerega razvoj je skladen s cilji operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 ter nacionalnimi razvojnimi prioritetami načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020.

Uspešna izvedba projekta je tudi strateškega pomena za razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti naše države, so na svoji spletni strani zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Sofinanciranje bo zajelo naložbe v raziskovalno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za razvoj in delovanje novega centra odličnosti, katerega delovanje je namenjeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih virov in zdravega bivanjskega okolja.

Kot navajajo na ministrstvu, bo poudarek na razvoju za industrijo relevantnih inovacij, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, z namenom spodbujanja in podpore podjetjem in raziskavam v gozdno-lesnem sektorju.

V projektu sodeluje 10 partnerjev, med katerimi je Univerza na Primorskem, ki je hkrati poslovodeči partner.

Slovenski center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja je z delom začel pred dobrim letom, oktobra pa je požar povzročil večjo škodo v kampusu Livade, kjer ima začasne prostore tudi center odličnosti. V začetku letošnjega leta so sicer podpisali pogodbo, ki bo omogočila izgradnjo sedeža centra na območju izolskega kampusa Livade do konca leta 2020. V naslednjih letih naj bi center predvidoma zaposloval prek 60 oseb tako iz Slovenije kot tujine.