STAznanost
Medicina in zdravje

Priznani strokovnjaki v Portorožu o vplivu elektromagnetnih polj na zdravje

Portorož, 24. junija - V Portorožu se bo danes začela znanstvena konferenca BioEM 2018, največja letna znanstvena konferenca s področja preučevanja vplivov električnih in magnetnih polj na človeka in druge biološke sisteme. Na konferenci, ki bo potekala vse do petka, se bo zbralo preko 300 znanstvenikov iz 36 držav.

Na konferenci BioEM2018, ki jo organizirata Inštitut za neionizirna sevanja in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, se bodo zvrstila plenarna predavanja uglednih vodilnih strokovnjakov, različne delavnice in številna predavanja o najnovejših izsledkih raziskav o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje.

Kot je za STA pojasnil Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja, bodo na konferenci spregovorili tako o škodljivih učinkih elektromagnetnih polj kot tudi njihovih koristnih vplivih, denimo za zdravljenje raka.

Med drugim bo Anssi Auvinen iz Univerze v Tampere na konferenci prvič javno predstavil rezultate mednarodne raziskave COSMOS o nespecifičnih simptomih pri ljudeh zaradi uporabe mobilnih telefonov. Raziskava je med drugim pokazala, da je povečana pogostost glavobolov prisotna med uporabniki, ki največ uporabljajo mobilni telefon v omrežju UMTS.

Ena izmed pomembnih tem letošnje konference bodo tudi elektromagnetna sevanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G). Številni priznani strokovnjaki bodo predstavili stanje stroke na področju pričakovanih zdravstvenih tveganj zaradi uvajanja te nove generacije mobilne telefonije.

Antonio Šarolič iz Univerze v Splitu bo v delavnici govoril o uporabi elektromagnetnih polj za zdravljenje raka, Blaž Valič z Inštituta za neionizirna sevanja pa bo predstavil rezultate aktualne raziskave o izpostavljenosti otrok visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji, ki kažejo, da otroci absorbirajo več energije kot odrasli pri enakih pogojih izpostavljenosti.

Na konferenci bodo podelili tudi priznanje za najvplivnejši članek objavljen v reviji Bioelectromagnetics v zadnjih petih letih ter nagrado Alessandra Chiabrere za najobetavnejšega mladega raziskovalca na področju bioelektromagnetike. Med prejemniki priznanja sta Tina Batista-Napotnik in Damijan Miklavčič, prejemnik nagrade za najobetavnejšega mladega raziskovalca pa je Bor Kos. Vsi nagrajenci prihajajo s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Konferenca bo poteka pod okriljem Društva za bioelektromagnetiko (BEMS) s sedežem v ZDA in Evropskega združenja za bioelektromagnetiko (EBEA).