STAznanost
Medicina in zdravje

Na mednarodnem srečanju o tveganju neionizirnega sevanja za zdravje

Portorož, 23. junija - V Portorožu se je v petek sklenilo mednarodno srečanje Svetovalnega odbora za neionizirna sevanja. Namen dogodka je bil pregled trenutnega stanja in raziskav ter snovanje prihodnjih politik na področju neionizirnega sevanja, kamor sodi sevanje daljnovodov, mobilnikov in UV-sevanje, je za STA povedal slovenski gostitelj srečanja Peter Gajšek.

Srečanje Svetovalnega odbora, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je od srede do petka potekalo v Hotelu Bernardin v Portorožu. Na dogodku je sodelovalo prek 60 znanstvenikov, predstavnikov vladnih agencij, raziskovalnih organizacij ter akademikov iz 25 držav.

Udeleženci so po besedah Gajška z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS) med drugim razpravljali o skupnih interesih držav na področju osveščanja javnosti, o prioritetnih raziskavah, ki bi jih bilo potrebno v prihodnje narediti, ter na kakšen način lahko WHO na tem področju naredi korak najprej.

Pregledali so rezultate raziskav o vplivu neionizirnih sevanj na zdravje ter podali usmeritve za nadaljnje ukrepe na področju varovanja zdravja pred tovrstnimi sevanji.

Strokovnjaki so med drugim izpostavili problem naraščanja razširjenosti in uporabe novih tehnologij, ki prinašajo nove scenarije izpostavljenosti ljudi, stroka pa na tem področju šele išče odgovore o morebitnih tveganjih za zdravje.

Po drugi strani pa obstajajo jasni dokazi, da UV-sevanje predstavlja nevarnost za zdravje ter da so še posebej ogroženi otroci. Vsaka izpostavljenost UV-sevanju, bodisi na soncu ali v solariju, pomeni povečano tveganje za pojav kožnega raka - še posebno melanoma. Zato WHO v sodelovanju z Mednarodno komisijo za neionizirna sevanja (ICNIRP), ki je prvič predstavila nove mejne vrednosti za prebivalstvo, priporočata, da države sprejmejo ustrezno zakonodajo.

Strokovnjaki so se strinjali, da so na vseh področjih raziskav o povezavi med neionizirnim sevanjem in zdravjem potrebne dodatne raziskave, ki bodo zapolnile vrzeli v znanju.

Eno izmed pomembnih področij raziskav, ki bi jih bilo potrebno narediti, je po besedah Gajška denimo uporaba tehnologij na telesu ali blizu telesa. V ospredju so lepotni posegi, kot je odstranjevanje poraščenosti ali celulita s pomočjo laserskih tehnologij, kjer ni ustrezne regulacije. Tovrstne tehnologije so agresivne in imajo po vseh znanstvenih kriterijih negativne vplive, je pojasnil Gajšek.

Na srečanju so izpostavili tudi potrebo po boljšem osveščanju javnosti ter bolj kvalitetnih in mednarodno primerljivih raziskavah. Po ugotovitvah WHO je namreč več kot 50 odstotkov raziskav zelo nizke kakovosti, zaradi česar jih ne morejo uporabiti za oceno tveganja. Eden izmed pomembnih izzivov je tako dvig kakovosti raziskav po celem svetu na primerljivo raven, je dejal Gajšek.

Gajšek je v okviru srečanja predstavil najnovejšo študijo o izpostavljenosti prebivalstva in obremenjenost okolja z visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (VF EMS) v Sloveniji. Kot je pojasnil, med najbolj razširjene vire tega sevanja sodijo bazne postaje, radijski in televizijski oddajniki, WiFi-dostopne točke in podobne naprave.

Rezultati so pokazali, da so sevalne obremenitve na vseh 60 izmerjenih lokacijah v različnih mikro okoljih v Sloveniji nizke in precej pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

Najvišja izmerjena vrednost skupnih sevalnih obremenitev je znašala približno sedem odstotkov dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje v mestih, šest odstotkov v krajih in dva odstotka na podeželju, povprečna vrednost sevalnih obremenitev pa je bila v vseh mikro okoljih pod dvema odstotkoma mejnih vrednosti.

Sevalne obremenitve v večjih mestih so skoraj dvakrat višje kot na podeželju. Po pričakovanjih pa bo nova generacija 5G ta razmerja glede sevalnih obremenitev precej spremenila.

Znanstveniki po besedah Gajška doslej niso našli dokazov o tem, da bi dolgotrajna izpostavljenost visokofrekvenčnim sevanjem pod mejnimi vrednostmi lahko povzročila kakršnekoli škodljive vplive na zdravje. Izjema so le mobilni telefoni, ki jih uporabljamo neposredno ob telesu in katerih sevalne obremenitve bistveno presegajo tiste iz okolja.

"Zaradi dejstva, da je sevanje mobilnega telefona uvrščeno v skupino možno kancerogenih snovi (2B), je potrebno upoštevati načelo previdnosti ter zmanjšati izpostavljenost na najmanjšo možno mero," je še povedal za STA.