STAznanost
Humanistika in družboslovje

Z mobilnostjo visokošolskih učiteljev do večje odprtosti slovenskega visokega šolstva

Ljubljana, 26. junija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 in poziv za oddajo vloge za mobilnost študentov. Razpis za učitelje je namenjen sodelovanju v neposrednem pedagoškem procesu na tujih univerzah in znaša nekaj nad 2,1 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 3. september.

Namen javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021, ki ga delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada, je predvsem nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc ter povezovanju z ustreznimi kadri na tujih visokošolskih institucijah.

S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na naših visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Pričakovan rezultat razpisa je povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje naših visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva in mednarodno primerljivemu visokošolskemu sistemu.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša največ do 2.128.536 evrov, od tega je kohezijski regiji Zahodna Slovenija namenjeno 61 odstotkov vrednosti oz. največ do 1.298.407 evrov ter kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 39 odstotkov oz. največ do 830.129 evrov.

Za potencialne prijavitelje bo ministrstvo 18. julija ob 10. uri pripravilo informativni dan.

Ministrstvo je na spletni strani objavilo tudi poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje 2018-2020. Cilj programa je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela.

Ministrstvo poziva potencialne upravičence k oddaji vloge v tem letu (vezano na razpisno leto 2018 programa Erasmus+), v letu 2019 (vezano na 2019 Erasmus+) in v letu 2020 (vezano na razpisno leto 2020 Erasmus+) po vnaprej predvideni finančni dinamiki. Spodbuda za socialno šibkejše znaša 200 evrov na mesec.

Rok za oddajo vloge za program za tekoče leto je 28. junij 2019, za leto 2019 30. junij 2020 in za leto 2020 30. september 2020.

Višina sredstev znaša do največ 2.218.450 evrov po posameznih programskih območjih in proračunskih letih. Operacijo delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada.