STAznanost

Z novo napravo do višje dodane vrednosti slovenskega lesa

Ljubljana, 29. julija - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s podjetjem Ilkon razvila napravo STIG za strojno razvrščanje konstrukcijskega lesa. Naprava omogoča bolj varno, kakovostno in cenejšo rabo slovenskega smrekovega lesa ter s tem višjo dodano vrednost slovenskega lesa, so sporočili s fakultete.

Kot so zapisali na fakulteti, je bila za strojno razvrščanje slovenske smreke do nedavnega certificirana le ena naprava tujega proizvajalca, ki pa ni v uporabi, saj njena cena presega zmožnosti domačih žagarskih obratov.

Z uvrstitvijo naprave STIG na seznam certificiranih naprav za strojno razvrščanje so tako po navedbah fakultete pridobili "možnost za bolj varno, kakovostno, učinkovito in ekonomsko ugodnejšo rabo slovenskega smrekovega lesa, kar nam omogoča, da smo tudi bolj konkurenčni." V pripravi pa so še nastavitve za bukov les, so zapisali na fakulteti.

Doslej so zaradi predrage naprave za strojno razvrščanje lesa uporabljali drug način razvrščanja lesa, in sicer vizualno razvrščanje. Ta način je bolj zamuden, manj zanesljiv ter dovoljuje razvrščanje le v nižje trdnostne razrede, kar je povezano s slabšim izkoristkom lesa.

Nerazvrščen les pa Slovenija po navedbah fakultete prodaja v sosednje, severne države, kjer les razvrstijo, tega pa potem po višjih cenah uvažamo nazaj v Slovenijo.

Naprava STIG tako predstavlja bistveno cenejšo možnost razvrščanja konstrukcijskega lesa ter s tem višjo dodano vrednost slovenskega lesa.

"Verjamemo, da je razvoj in akreditacija naprave za razvrščanje lesa STIG eden izmed pomembnih korakov pri ponovnem in nadaljnjem zagonu gozdarske in lesarske industrije na Slovenskem," so še zapisali na fakulteti.

Z razvrščanjem lesa v trdnostne razrede se sicer zagotavlja ustrezna varnost grajenih objektov. Vsak konstrukcijski element, vgrajen v objekt, mora biti po evropski zakonodaji opremljen z oznako CE, ki dokazuje da je bil izdelek razvrščen ter da izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti, so pojasnili na fakulteti.

Z razvrščanjem lesenemu elementu, z določeno stopnjo zanesljivosti, pripišejo njegove trdnostne lastnosti, ki se nato upoštevajo pri projektiranju nosilnih konstrukcij.

V konstrukcijah se trenutno uporablja predvsem les iglavcev, v Sloveniji sta to smreka in jelka. Naprava se lahko uporablja za razvrščanje teh dveh vrst lesa, raščenega na območju Slovenije.