STAznanost

Za (so)financiranje raziskovalnih projektov v prihodnjem letu okoli 12 milijonov evrov

Ljubljana, 24. avgusta - Javna agencija za raziskovalno dejavnost je v uradnem listu objavila razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za prihodnje leto. Razpis je namenjen za financiranje manjših temeljnih raziskovalnih in aplikativnih ter podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Na voljo bo predvidoma 12 milijonov evrov.

Kot je navedeno v razpisu, bodo pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje ohranili letošnje razmerje dodelitve sredstev med znanstvenimi vedami.

Tako bodo za naravoslovno-matematične vede namenili 20,4 odstotka razpisnih sredstev, za tehniške vede 30,3 odstotka, medicinske vede 12,5 odstotka, biotehniške vede 14,3 odstotka, družboslovne vede 11,5 odstotka in za humanistične vede 11 odstotkov sredstev. Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 odstotkov sredstev vsake znanstvene vede.

Razdeliti nameravajo 12 milijonov evrov, a bo realizacija odvisna od razpoložljivih sredstva v državnem proračunu in finančnem načrtu agencije, so navedli v razpisu.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev.

Manjše temeljne oz. aplikativne raziskovalne projekte bodo financirali v višini okoli 100.000 evrov na leto. Vsak projekt, ki bo prijavljen za 100.000 evrov, bo lahko odobren v višini 100.000 evrov ali 50.000 evrov.

Temeljne projekte bo agencija financirala v višini do 100 odstotkov utemeljenih stroškov projekta. Aplikativni projekti pa bodo sofinancirani v višini do 75 odstotkov utemeljenih stroškov projekta, prijavitelj pa bo moral zagotoviti kritje ostalega deleža. Pri tem mora predložiti dokazila o sofinanciranju projekta, pri čemer projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.

Za podoktorski projekt pa velja, da ga lahko izvaja le en raziskovalec - podoktorant.

Agencija bo zbirala prijave do 2. oktobra, odpiranje prijav pa bo dva dni pozneje na sedežu javne agencije.

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. julij 2019, odvisno od razpoložljivih sredstev v državnem proračunu in finančnem načrtu agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni tekom razpisa.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti, je še navedeno v razpisu.