STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na FDV mednarodna poletna šola politične ekologije

Ljubljana, 3. septembra - Na Fakulteti za družbene vede (FDV) se je danes začela Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 z naslovom Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji. V okviru poletne šole, na kateri bo sodelovalo več kot 180 udeležencev, se bodo do petka zvrstila številna predavanja in okrogle mize s svetovno uveljavljenimi govorci.

Na poletni šoli bodo gostili vrsto svetovno uveljavljenih govorcev, od političnih ekologov, socialnih ekologov in filozofov do praktikov, ki bodo s svojimi predavanji odpirali in naslavljali pereče okoljske in družbene probleme današnjega časa.

Po današnjem uvodnem govoru profesorja Andreja A. Lukšiča bo v popoldanskem delu predaval še Mark C.J. Stoddart na temo družbenih gibanj, izkoriščanja fosilnih goriv in prehodov na obnovljive vire energije. V nadaljevanju bo potekal tudi pogovor na temo politične ekologije v praksi z aktivistom, raziskovalcem in politikom Tomislavom Tomaševičem, zvečer pa še projekcija dokumentarnega filma upor.

Številna predavanja, okrogle mize in različni tematski ogledi in ture se bodo zvrstili vse do petka, ko se bo poletna šola zaključila s seminarjem doktorskih študentov ter okoljskim študentskim simpozijem.

Prva tovrstna poletna šola v Sloveniji je po navedbah organizatorjev odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru.

To po njihovem mnenju še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, "ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju". "Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksij."

Poletna šola po navedbah organizatorjev ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju.

Poletno šolo organizirajo FDV, društvo Focus, Inštitut za ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Eko kolektiv, Časopis za kritiko znanosti ter ministrstvo za okolje in prostor.

Več informacij o poletni šoli je na voljo na https://www.politicalecology-ljubljana.si/.