STAznanost

ARRS med ustanovitelji Srednjeevropskega partnerstva za znanost

Dunaj, 12. septembra - Štiri agencije za financiranje raziskovalne dejavnosti vključno s slovensko ARRS so podpisale pismo o nameri o vzpostavitvi Srednjeevropskega partnerstva za znanost. Ustanovne članice so se dogovorile za tesnejše partnerstvo, usmerjeno v spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju znanosti ter krepitve sodelovanja v srednjeevropskem prostoru.

Pismo o nameri za vzpostavitev omenjenega partnerstva (ang. Central European Science Patnership - CEUS) so danes poleg Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) podpisale še avstrijska, češka in poljska agencija. Partnerstvo CEUS bo v prihodnosti odprto za pridružitev novih članic, agencij oz. financerk raziskovalne dejavnosti iz širšega srednjeevropskega prostora.

Med poglavitnimi cilji partnerstva je krepitev raziskovalnega sodelovanja med raziskovalnimi skupnostmi partnerskih držav preko priprave skupnih in združljivih pristopov za financiranje raziskav, so še sporočili iz ARRS.

Direktor ARRS József Györkös je ob tem poudaril, da agencijam partnericam CEUS geografska bližina, temelječa na bogati skupni širši kulturni dediščini, daje priložnost povezovanja in krepitve obstoječih raziskovalnih povezav. Ustanovne članice CEUS družijo sorodni načini financiranja znanosti in primerljivost evalvacijskih sistemov.

"Smo močni in enakovredni partnerji, ki se zavzemamo za kroženje znanja in krepitev raziskovalnih potencialov v regiji ter s tem za povečanje prepoznavnosti v evropskem in mednarodnem obsegu," je dejal prvi mož ARRS.

Do podpisa je prišlo na Dunaju, v okviru dogodkov avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije in festivala BE OPEN - Science & Society Festival. Podpisu pisma in dogodkom v okviru festivala BE OPEN so prisostvovale tudi veleposlanice in veleposlaniki ter visoki predstavniki veleposlaništev držav, ustanovnih članic partnerstva CEUS, v Avstriji.