STAznanost
Humanistika in družboslovje

Objavljen natečaj za najboljše arhitekturne rešitve za Center znanosti

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo mednarodni natečaj za najboljše arhitekturne rešitve za Center znanosti, ki naj bi zrasel do konca leta 2022. Rok za oddajo rešitev je 20. december. Že 4. oktobra pa so objavili tudi natečaj za izbor imena Centra znanosti, ki je namenjen učencem zadnje triade osnovne šole.

Natečajno gradivo za mednarodni arhitekturni natečaj je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Tri najboljše rešitve bodo prejele finančno nagrado v višini 36.000 evrov za prvo mesto, 23.000 evrov za drugo ter 14.000 evrov za tretje mesto, so sporočili z ministrstva.

Predvidoma bo Center znanosti obsegal 10.000 kvadratnih metrov površin, stal pa bo na območju v Trnovskem predmestju v Ljubljani med Barjansko cesto, Riharjevo ulico in zelenim pasom ob Gradaščici. Stavba Centra znanosti naj bi po navedbah ministrstva s svojo pojavnostjo, oblikovanjem in arhitekturo predstavljala inovacijo sama po sebi.

Kot piše v razpisu, mora stavba v čim večji meri upoštevati trajnostne komponente, zagotavljati in spodbujati zdrava delovna mesta, zdrav način življenja, biti vzgled in primer načrtovanja grajenega prostora v skladu z varovanjem narave in okolja, imeti pa mora tudi poudarjeno funkcijo demonstracijskega objekta, v katerem bodo prikazane najsodobnejše tehnološke in znanstvene inovacije in rešitve, še piše v razpisu.

Poleg arhitekturnega natečaja pa je ministrstvo v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije objavilo tudi natečaj za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in njihove mentorje, v katerem jih vabijo k iskanju imena Centra znanosti.

Osnovne šole se lahko k sodelovanju na natečaju prijavijo do 19. oktobra, nato pa bo sledila podrobnejša predstavitev projekta prijavljenim šolam. Rok za oddajo predlogov, ki jih morajo šole poslati skupaj z risbami, slikami, kolaži, grafikami, fotomontažami, stripi ali maketami, na katerih je navedeno tudi ime Centra znanosti, je 19. december.

Zmagovalci arhitekturnega natečaja bodo znani februarja 2019, zmagovalci natečaja za ime Centra znanosti pa januarja 2019.

Center znanosti naj bi sicer obsegal osrednji prostor z eksperimenti in eksponati, galerijo za najrazličnejše gostujoče razstave in dogodke, Fab-lab, laboratorije, mini eksperimentalnico za najmlajše, demonstracijsko središče za predstavitev produktov in delovanja podjetij in virtualno stičišče kot platformo za povezovanje in mreženje.

Del Centra znanosti bodo tudi paviljon Tehnologije prihodnosti, planetarij, znanstveno igrišče, konferenčne dvorane, sestankovalnice in medijsko središče, znanstvena kavarna, restavracija in trgovina ter zelena streha, s katero želijo izpostaviti trajnostni razvoj in prikazati naravo tudi kot raziskovalno okolje.

Namen centra bo promocija in popularizacija znanosti s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju.

Po navedbah ministrstva je vizija Centra znanosti, da je "spodbujevalnik radovednosti, novih idej, inovativnosti, da je stičišče sodelovanja med znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo, in da je hkrati okno za prikaz znanstvenih dosežkov, oz. prostor za prikaz, kaj Slovenija zna in zmore".

S programom želijo spodbuditi tudi obisk že obstoječih institucij, zavodov in drugih institucij na področju promocije znanosti in izobraževanja. Tako načrtujejo tudi različne programe sodelovanja z že delujočimi akterji na različnih področjih.

Dokončna odločitev za izgradnjo t. i. Centra znanosti je sicer padla aprila letos, ko je vlada sprejela sklep, da se izgradnjo in vzpostavitev Centra znanosti umesti v vladni načrt razvojnih programov 2018-2022. Že marca lani pa je ministrstvo objavilo povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč Centra znanosti.

Izmed zainteresiranih deležnikov je oblikovalo ožjo programsko skupino, ki jo sestavljajo Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, aFRONT Zavod za prostorsko inovativnost, Zavod 404 in Zavod Kersnikova. Hkrati je ministrstvo k sodelovanju povabilo tudi strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP). Kot so zapisali na ministrstvu, bodo po potrebi k sodelovanju povabilo tudi druge deležnike.

Vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 26 milijonov evrov. Po trenutnih načrtih naj bi 16 milijonov evrov pridobili iz evropskih sredstev, preostanek pa iz proračunskih sredstev ter drugih virov.