STAznanost

Lokalni semafor za spremljanje učinkovitosti podnebnih ukrepov

Ljubljana, 5. oktobra - V okviru posveta o načrtovanju, financiranju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah so predstavili Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. "Z njim smo skušali združiti javne evidence in podatke občin z namenom ugotoviti, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov, služi pa tudi pripravi nadaljnjih ukrepov," je povedal Stane Merše iz IJS.

Občine izvajajo vrsto aktivnosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega sporazuma, so na Institutu Jožef Stefan (IJS) pripravili spletno aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti.

Ta po besedah vodje Centra za energetsko učinkovitost IJS Meršeta omogoča spremljanje napredka in prikazuje, kako aktivne so posamezne občine pri izvajanju ukrepov. Med temi semafor spremlja denimo energetsko prenovo stavb, vpeljevanje ekološkega kmetovanja, ločevanje odpadkov, trajnostno mobilnost in številne druge, je povedal na današnji novinarski konferenci.

Med zanimivimi rezultati, ki jih je pokazal lokalni semafor 2018, je nanizal podatek, da je Slovenija v letu 2012 ločeno zbrala 46 odstotkov gospodinjskih odpadkov, lani 57 odstotkov, v sedmih občinah pa so ločeno zbrali več kot 80 odstotkov odpadkov. Sredstva iz prejšnje evropske finančne perspektive so spodbudila energetsko prenovo stavb s skupno ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 kvadratnih metrov.

Nadaljeval je, da je daljinsko ogrevanje stavb vpeljalo 58 občin, v 32 občinah je v sistem daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov proizvedena vsaj polovica energije. V 16 občinah pa ekološko kmetujejo na več kot 30 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč.

"Načrtovanje, financiranje in izvajanje podnebnih ukrepov bo osrednjega pomena za občine v okviru dolgoročne strategije za nizke emisije, ki jo mora Slovenija pripraviti do leta 2020," je dejal Matej Kacin z ministrstva za okolje in prostor. Veliko občin je pri tem zelo aktivnih, pozval je še ostale, naj sledijo dobrim zgledom.

Pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah imajo tudi Lokalne energetske agencije. Rajko Leban iz Goriške lokalne energetske energije je spomnil, da je bilo veliko teh projektov podprtih z evropskimi sredstvi iz prejšnje finančne perspektive, ki jih v sedanji ni več toliko.

Občine morajo tako biti zelo inovativne pri iskanju finančnih virov. Te iščejo v okviru javno-zasebnih partnerstev in iz mednarodnih virov. A treba je razlikovati med energetskimi ukrepi, s katerimi lahko ustvarimo prihranke, in okoljskimi, ki jih ne prinašajo. Za te bo treba oblikovati nekakšne spodbude, je menil.

Občine se pri različnih projektih sicer sedaj precej povezujejo, a po njegovem bi bilo lažje, če bi regije v Sloveniji zaživele tudi v praksi.