STAznanost

Na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo že 5. dan odprtih vrat

Ljubljana, 16. oktobra - Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo v četrtek potekal že peti dan odprtih vrat. Z dogodkom želijo mladim ponuditi čim več informacij o poklicnih možnostih s sveta gradbeništva, vodarstva, okoljskega inženirstva, geodezije, stavbarstva in prostorskega načrtovanja.

Kader s tehnično izobrazbo je po navedbah fakultete vse bolj zaželen, kar opažajo tudi sami. S strani gospodarstva dobivajo veliko povpraševanja po njihovih diplomantih, ki jih trenutno primanjkuje.

Z dnevom odprtih vrat želijo tako med mladimi spodbuditi zanimanje za programe, ki jih na fakulteti ponujajo, ter jim predstaviti poklice, v katerih se lahko po fakulteti zaposlijo.

Dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek med 9. in 17. uro, je namenjen predvsem dijakom gimnazij in srednjih šol, letos jih pričakujejo okoli 180.

Na dogodku bodo med drugim predstavili študijske programe prve stopnje na fakulteti, udeležencem bodo na voljo številni eksperimenti in tematska predavanja, letošnja novost pa so tudi odprte predavalnice.

Na oddelku za gradbeništvo bodo lahko mladi preizkušali gradbene materiale, lastnosti zemljin, analizirati sence, opazovati IR sevanje in spektre valovnih dolžin.

Izvedeli bodo lahko, kdaj so tla zadosti trdna za gradnjo, se seznanili z zakonitostmi gradnje mostov in s pomočjo potresne mize iskali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb. Veliko bodo slišali tudi o gradbenih materialih in obnašanju konstrukcij.

Na oddelku za geodezijo bodo mladim predstavili delo geodeta, geodetske merske instrumente in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. S kratko demonstracijo bodo prikazali zajem 3D-podatkov z laserskim skenerjem ter delovanje satelitskega sistema GNSS.

Predstavili bodo tudi sledenje in izris točk v realnem času ter postopek modeliranja posnetkov z letalnika oziroma drona. Z obogateno resničnostjo bodo 3D-model prikazali na telefonu ali tablici.

Na oddelku za okoljsko gradbeništvo pa bodo lahko učenci v kvizu preverili svoje znanje o nastanku poplav, čiščenju odpadne vode in ravnanju z odpadki. Z računalniško igrico bodo lahko ugotovili, kako spretni so pri upravljanju z vodnimi viri. S pomočjo modela Aqualibrium bodo gradili cevovodno omrežje, skozi igrico Vodni krog pa tekmovali v hitrosti potovanja vodne kapljice.