STAznanost

Novomeška fakulteta za informacijske študije v razvoj spletnih orodij za povezovanje znanja

Novo mesto, 25. oktobra - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je na drugem razpisu Interreg Podonavje pridobila sredstva za izvedbo projekta Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowING IPR). Namen projekta je razviti nova spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že obstoječega znanja, ter izobraževalne programe in orodja za upravljanje intelektualne lastnine.

Vrednost projekta, ki ga bo FIŠ izvajal kot vodilni partner v konzorciju, ki združuje 19 partnerjev iz 16 držav, znaša 2,15 milijona evrov, je sporočila fakulteta. Uradno ga bodo zagnali danes, ko se na fakulteti začenja tudi 10. Mednarodna konferenca Informacijskih tehnologij in informacijske družbe ITIS.

Ob uradnem zagonu projekta bodo zbrane nagovorili dekan FIŠ Dejan Jelovac, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš ter podžupan občine Novo mesto Boštjan Grobler. Sledila bo kratka predstavitev projekta, ki jo bo izvedel vodja konzorcija Borut Rončević, nato pa se bodo predstavili še trije glavni govorci letošnje konference ITIS. To so Dolores Modic z japonske Univerze Kjušu, sicer soavtorica projekta, Dalibor Fiala s češke Univerze v Zahodni Bohemiji in Markus Abel z nemške Univerze v Potsdamu.

Cilj projekta je z razvojem in uporabo tehnologij inženiringa znanja razviti nova spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že obstoječega znanja, ki je dostopno prek javnih in odprtih (neplačljivih) baz podatkov in intelektualne lastnine (rezultati raziskav, patentne baze, znanstvena in strokovna literatura).

Oblikovati želijo tudi izobraževalne programe in orodja za uspešno upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo še posebej prilagojeni za potrebe malih in srednjih podjetij za spodbujanje prenosa znanja iz znanstvenih institucij v prakso.

Kot je poudaril Rončević, je pridobitev tega projekta nov velik uspeh in nadaljevanje ambiciozne dolgoročne strategije FIŠ, ki po njegovih besedah postaja ključni center za spodbujanje inovativnosti v tem delu Evrope.

Uspešno delo je po njegovih besedah prepoznala tudi EU, ki financira delovanje centra odličnosti Jean Monnet, ki deluje na FIŠ. Modiceva je ob tem izpostavila, da lahko razvoj orodij za izkoriščanje že obstoječega znanja in ustrezno upravljanje intelektualne lastnine izjemno povečata učinkovitost inoviranja v podjetjih in skrajšata čas razvoja novih produktov.

FIŠ je na prvem razpisu programa Interreg Podonavje pridobil projekt InnoHPC. V okviru fakultete že deluje pisarna za prenos tehnologij, ki je prav tako financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.