STAznanost

Vlada dodelila sredstva za izstrelitev slovenskega satelita

Ljubljana, 13. novembra - Vlada je danes dodelila sredstva za izstrelitev satelita Nemo HD v vesolje, ki je načrtovana prihodnje leto, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Nemo HD je eden od prvih dveh slovenskih satelitov, ki naj bi poletela v vesolje.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini nekaj več kot 830.000 evrov na proračunsko postavko Programov Evropske vesoljske agencije (ESA). Omenjena sredstva bo ministrstvo namenilo izstrelitvi satelita Nemo HD.

Od priprav do zagona satelita sicer stroški izstrelitve znašajo 2,3 milijona evrov. Nekaj sredstev ministrstvo že ima na proračunski postavki ESA, pričakuje pa, da bodo izstrelitev finančno podprla tudi druga ministrstva.

Izstrelitev tega satelita bo prispevala k mednarodni promociji specializiranih znanj in tehnologij, ki jih razvijajo v Sloveniji. Satelit bo namreč dopolnjeval evropski sistem Copernicus in zagotavljal lasten vir podatkov za potrebe urbanizma, ekologije, kmetijstva, gozdarstva in transporta.

Ta satelit so razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI, ki je bil v 85 odstotkih financiran iz sredstev Evropske unije, v 15 pa iz slovenskega proračuna. Kot piše na spletni strani centra, bo ta mikrosatelit z maso 65 kilogramov z višine 600 kilometrov dosegel prostorsko ločljivost 2,8 metra pankromatsko in 5,8 metra multispektralno.

Poleg Nema HD bo v vesolje poletel še satelit Trisat, ki je majhen satelit z maso 4,4 kilograma, z zmerno sposobnostjo oddaljenega opazovanja Zemlje na osnovi multispektralnega zajema slik v kratkovalovnem infrardečem spektru. Satelit bo v uporabi najmanj dve leti v nočno-dnevni sončno sinhroni orbiti na višini 500 kilometrov.

Ta nanosatelit sestavljajo multi-spektralna fotokamera, ki snema v 20 spektralnih pasovih kratkovalovnega infrardečega spektra z ločljivostjo 100 metrov, piše na spletni strani izobraževalne vesoljske misije mariborske univerze Trisat.

Izstrelitev prvih dveh slovenskih satelitov bo možna v prvi polovici leta 2019, ko je predvidena izstrelitev rakete Vega podjetja Arianespace. ESA je že potrdila, da sta oba primerna za izstrelitev. Pred tem bo treba za Trisat pridobiti odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc pri Mednarodni komunikacijski zvezi (ITU). V Sloveniji bo treba ustanoviti tudi register vesoljskih plovil, so oktobra sporočili z vlade.