STAznanost

Kaja Prislan ena najboljših mladih znanstvenic v Podonavski regiji

Maribor, 17. novembra - Docentka na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Kaja Prislan je prejela nagrado za najboljšo mlado znanstvenico v Podonavski regiji iz Slovenije za leto 2018. Zaslužila si jo je z znanstvenim delom na področju informacijske varnosti in obvladovanja kibernetske kriminalitete, so danes sporočili iz univerze.

Mladi znanstvenici so nagrado Danubius Young Scientist Award 2018 podelili na rektorski konferenci Podonavske regije v Bratislavi 8. novembra.

Nagrado podeljuje Inštitut za Podonavsko regijo in Srednjo Evropo (IDM) mladim znanstvenikom iz držav Podonavske regije, ki so doktorirali po 1. januarju 2013 in izpolnjujejo merila odličnosti. To so znanstvena odličnost in inovativni pristop k akademskemu delu, tematska pomembnost znanstvenega dela, ki se nanaša na zadeve Podonavske regije, pomembnost znanstvenega dela izven nacionalnih meja in potencial kandidata.

Kaja Prislan je docentka na fakulteti za varnostne vede, kjer ima pedagoško obvezo pri petih predmetih visokošolskega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa s področij informacijske varnosti in upravljanja varnostnih organizacij. Je članica katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede, sodeluje v katedri za informacijsko varnost, kot raziskovalka je tudi članica programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih.

V doktorski disertaciji, ki jo je zagovarjala decembra 2016, je razvila model za presojanje učinkovitosti informacijske varnosti v organizacijah (ISP 10x10M).

V svoji kratki akademski karieri je prejela več štipendij in nagrad za študij in znanstveno delo, med drugim evropsko štipendijo za sofinanciranje doktorskega študija, rektorjevo nagrado za najboljšega študenta v generaciji in nagrado fakultete za varnostne vede za raziskovalne dosežke.

Raziskovalno se osredotoča na krepitev informacijske varnosti in preprečevanje kibernetske kriminalitete ter policijsko delo v skupnostih in pri obravnavi specifičnih oblik kriminalitete. Je avtorica več člankov objavljenih v SSCI indeksiranih revijah in poglavij knjig, znanstvene monografije, več kot 20 drugih znanstvenih člankov in deluje kot recenzentka za številne mednarodne revije.

Trenutno sodeluje v mednarodnem projektu Horizon 2020 Improdova in v več drugih nacionalnih raziskovalnih projektih, ki se nanašajo na pluralno policijsko dejavnost, nasilje v zdravstvenih ustanovah ter viktimizacijo in strah pred kibernetsko kriminaliteto.