STAznanost

Vodilni v panogi za trajne prostorske rešitve za delovanje inštituta za oljkarstvo

Koper, 23. novembra - Na novinarski konferenci Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper ob svetovnem dnevu oljke so vodilni predstavniki oljkarske panoge med drugim podprli prizadevanja, da se s pristojnima ministrstvoma koordinira dejavnosti, ki bodo omogočile trajne prostorske rešitve za delovanje inštituta ter zagotovitev ostale potrebne infrastrukture za razvoj panoge.

Novinarske konference inštituta za oljkarstvo pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper pred 26. novembrom, svetovnim dnevom oljke, so se udeležili vsi vodilni predstavniki oljkarske panoge, od oljkarskih društev in zadrug do predstavnikov novogoriškega kmetijsko gozdarskega zavoda in Zveze oljarskih društev Slovenije, so v sporočilu za javnost navedli na ZRS Koper, ki koordinira javno službo s področja oljkarstva.

Prisotni so pri tem podprli prizadevanja ZRS Koper, da s pristojnima ministrstvoma za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za izobraževanje, znanost in šport koordinira aktivnosti, ki bodo omogočile trajne prostorske rešitve za delovanje Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, kot so sanacija obstoječih oz. zagotovitev nadomestnih prostorov ter nasadi, ter zagotovitev ostale potrebne infrastrukture za razvoj panoge.

Lanski požar je namreč uničil prostore inštituta v kampusu Livade, ki so sicer v lasti Univerze na Primorskem. Vlada je medtem sicer zagotovila interventna sredstva za delovanje inštituta, ki pa še vedno deluje v začasnih in zasilnih prostorih, saj univerza do danes še ni uspela zaključiti sanacijskih del na objektu.

Med drugim so udeleženci novinarske konference podprli prizadevanja ZRS Koper, da se Slovenija vključi v projekt kulturnih poti oljčnih dreves s koordinacijo ministrstva za kulturo in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prijavitelj projekta bo inštitut za oljkarstvo, ki bo v sodelovanju z ostalimi akterji v roku 14 dni pripravil osnutek programa.

Prisotni so poleg tega na načelni ravni podprli sklepa, da je potrebno zagotoviti stabilno in strateško financiranje vseh področij panoge z večjim poudarkom na raziskovanju in promociji oljčnega olja ter zagotoviti pogoje za boljšo tehnično pomoč celotni panogi.

Kot so zapisali na ZRS Koper, manjkajo predvsem pravne podlage za izvajanje in urejanje nekaterih nujno potrebnih aktivnosti za razvoj panoge. Zato so prisotni enotno podprli sklep, da je potrebno v sodelovanju z ministrstvoma za izobraževanje in za kmetijstvo pristopiti k pripravi zakona o oljkarstvu.