STAznanost

Vlada za spremembo opredelitve raziskovalca iz tretje države

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je potrdila besedilo novele zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ta prinaša manjšo spremembo, in sicer spreminja opredelitev raziskovalca iz tretje države, iz zakona pa se črtajo določbe o mobilnosti raziskovalcev iz tretje države, ki jih bo urejala novela zakona o tujcih, so sporočili po seji vlade.

Kot so zapisali, novela pomeni uveljavitev evropske direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk "au pair".

Med drugim novela določa, da je raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države državljan tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu s tem zakonom.

Po zakonu se bo raziskovalec iz tretje države zavezal, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja raziskovalne dejavnosti, izhaja iz gradiva, pripravljenega za vlado.

Rok za implementacijo navedene evropske direktive je bil sicer 23. maj.