STAznanost
Humanistika in družboslovje

Ministri v Bruslju potrdili program Obzorje Evropa

Bruselj, 30. novembra - Ministri v Svetu EU za konkurenčnost, med njimi slovenski minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, so danes potrdili besedilo uredbe okvirnega programa za raziskave in inovacije 2021-2027 Obzorje Evropa in dali zeleno luč za pogajanja z Evropskim parlamentom. Po ocenil Pikala gre za enega najboljših evropskih programov.

V okviru razprave je minister Pikalo poudaril, da je program, kot je zastavljen, ambiciozen in da z njim EU ohranja konkurenčnost v globalnem svetu. Za program je predlaganih 100 milijard evrov, kar je za 20 milijard evrov več kot v programu Obzorje 2020.

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Slovenija pozdravlja, da je znanstvena odličnost eno izmed vodilnih načel predlaganega programa Obzorje Evropa. Poleg tega se strinjajo z usmerjenostjo k učinku, pri katerem Slovenija poleg znanstvenega in inovacijskega učinka izpostavlja tudi pomen kulturnega, družbenega, političnega, organizacijskega, strukturnega in simbolnega ter drugih ravni učinka posameznih podprtih ukrepov.

Po oceni ministra Pikala bi veljalo v uredbi opredeliti način, kako Obzorje Evropa z ukrepi dosega evropsko dodano vrednost in kako prispeva k oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora. Slovenija se zato zavzema za spodbujanje sodelovalnih povezav, od katerih je po njegovi oceni odvisna možnost vključevanja slovenskih raziskovalcev v širši EU kontekst ali pa v nasprotnem, njihova postopna marginalizacija.

Eno najpomembnejših vprašanj za Slovenijo je sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami pri upravljanju programa. Slovenija ocenjuje, da je predlagan posebni program Obzorja Evrope vsebinsko zelo splošen, saj iz njega ni mogoče dovolj zanesljivo razbrati političnih vsebinskih ciljev, so še sporočili z ministrstva.

Pri tem so pozvali, da ni države članice morale biti v proces priprave strateškega programa vključene na podoben način kot v obravnavo posebnega programa, saj sta med seboj tudi neločljivo povezana in bi lahko bila združena v enotnem dokumentu.

Pikalo se je med drugim zavzel za celovito upravljanje programa Obzorje Evropa, zaradi česar bi morala biti med njim in sorodnimi programi EU, kot je Digitalna Evropa, vzpostavljena vez, prav tako pa je potrebno v njegovo upravljanje vključiti upravljanje in izvajanje t. i. misij.

Pomembna je tudi tesnejša povezanost družbenih in industrijskih izzivov. Obenem pa premislek o neskladnostih, ki jih je zaznala Slovenija v okviru stebra, poimenovanega Globalni izzivi in industrijska konkurenčnost, še poudarjajo na ministrstvu.

Na področju spodbujanja prebojnih in prelomnih inovacij pa se je Pikalo zavzel za zapolnitev morebitnih vrzeli v inovacijskem ekosistemu. Zato mora predlagani Evropski inovacijski svet na ravni EU po njegovem mnenju ukrepati v zelo omejenem obsegu in le kadar ima to jasno evropsko dodano vrednost. Slovenija se bo, kot napoveduje minister, zavzemala za ohranitev dosedanjih pristopov.

Kot zelo pomemben del programa Obzorje Evropa Slovenija vidi njegov četrti del, za katerega Slovenija predlaga, da se preimenuje v "Širjenje udeležbe in krepitev ERA". To bi poudarilo cilj programa, da bi v svoje ukrepe pritegnil čim več akterjev iz vse Evrope, so še sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.