STAznanost

ProCare za boljše sodelovanje med zdravstvenimi fakultetami in bolnišnicami

Jesenice, 7. decembra - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je začela izvajati mednarodni razvojno-raziskovalni projekt ProCare, ki je bil izbran na letošnjem razpisu Koalicije znanja v sklopu evropskega programa Erasmus+. Prijavljenih je bilo 160 projektov, skupno jih je bilo izbranih 31. Eden izmed ciljev projekta je izboljšati sodelovanje med zdravstvenimi fakultetami in bolnišnicami.

Cilj triletnega projekta Bolnišnice in fakultete skupaj za uspešno in na znanosti utemeljeno zdravstveno nego (Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare - ProCare) je na eni strani izboljšati sodelovanje med bolnišnicami in zdravstvenimi fakultetami ter na drugi spodbuditi raziskovalne sposobnosti diplomiranih medicinskih sester in uvedbo na dokazih podprte zdravstvene nege.

Kot pravi v. d. dekanje Sanela Pivač, je namreč v številnih evropskih državah, vključno s Slovenijo, na področju sodelovanja med zdravstvenimi fakultetami in bolnišnicami še veliko prostora za izboljšave, "ki bi omogočile učinkovitejši prenos najnovejših spoznanj v prakso". "Fakultete so mnogokrat videne kot teoretične institucije, ki ne razumejo prakse, zaposleni v bolnišnicah, ki recimo opravljajo doktorski študij, pa se pritožujejo, da jim delodajalec ne nudi dovolj podpore pri njihovem raziskovalnem delu," je opozorila Pivačeva.

"Drugi izziv, ki je s prvim tesno povezan, pa je sposobnost diplomiranih medicinskih sester za raziskovanje in uporabo znanstvenih spoznanj, kjer se te srečujejo z mnogimi ovirami. Pri obeh omenjenih izzivih imamo seveda ves čas pred očmi bolnika, saj raziskave kažejo, da lahko z uporabo z dokazi podprte zdravstvene nege pomembno izboljšamo kakovost, varnost in uspešnost zdravstvene obravnave," je še dodala v. d. dekanje.

Kot so še sporočili iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je ta prvič v vlogi vodje mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta, pri tem sodeluje s partnerskimi visokošolskimi institucijami in bolnišnicami iz Slovenije, Italije, Španije in z Irske.

Sodelujejo Fakulteta za zdravstvene vede Univerze Alicante, Oddelek za medicino in biologijo Univerze Udine, Oddelek za zdravstveno nego in babištvo Univerze v Limericku, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Splošna bolnišnica Jesenice, Klinika Vistahermosa in Klinika Udine. Pri tem je še posebej izpostavljena Univerza v Limericku, ki se lahko pohvali z dobrim modelom sodelovanja visokošolske ustanove in bolnišnice.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je skupaj s partnerji projekt ProCare prijavila neposredno v Bruslju, pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, in sicer na razpis Koalicije znanja v sklopu programa Erasmus+. Med 160 prijavljenimi projekti jih je bilo izbranih 31, med njimi ProCare, ki je edini z nosilno organizacijo iz Slovenije.