STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Raziskava opozarja na visoke koncentracije toksičnih spojin v delfinih

Piran, 10. decembra - Raziskava društva Morigenos je pokazala na visoke koncentracije prepovedanih toksičnih spojin v delfinih v severnem Jadranu, ki se prenašajo z mame na mladiča. Gre za poliklorirane bifenile oz. umetne kemikalije, ki so se nekoč uporabljale pri izdelavi različnih izdelkov, vključno z električno opremo, zaviralci gorenja in barvami.

Poliklorirani bifenili (PCB) so po navedbah slovenskega društva za morske sesalce Morigenos ena najbolj toksičnih snovi, kar jih je ustvaril človek. Visoka izpostavljenost tem spojinam pri živalih povzroča oslabitev imunskega sistema in znatno zmanjša rodnost. Slednja se lahko izraža kot povečano število splavov ali kot visoka smrtnost novorojenih mladičev, so sporočili iz društva.

Mednarodna ekipa znanstvenikov pod vodstvom Morigenosa je ugotavljala prisotnost PCB in drugih kemičnih spojin v velikih pliskavkah, ki živijo v Tržaškem zalivu in okoliških vodah severnega Jadrana, najsevernejšem delu Sredozemskega morja in enem od najbolj obremenjenih območij v celotnem Sredozemlju.

Med analiziranimi delfini jih je 87,5 odstotka imelo koncentracije PCB nad pragom toksičnosti, pri katerem pride do fizioloških vplivov pri morskih sesalcih, 65,6 odstotka pa jih je imelo koncentracije nad pragom, za katerega je bilo ugotovljeno, da vodi v nesposobnost razmnoževanja pri morskih sesalcih.

Takšne visoke vsebnosti onesnaževal so po navedbah raziskovalcev zaskrbljujoče predvsem v kombinaciji z drugimi grožnjami, kot so naključni ulov v ribiške mreže, vpliv pomorskega prometa, onesnaženje s plastiko, pomanjkanje plena in podobno.

"Te delfine preučujemo in spremljamo že 16 let, zato večino zelo dobro poznamo. S pomočjo dolgoletnih podatkov o opažanjih posameznih identificiranih delfinov smo lahko koncentracije onesnaževal povezali z različnimi parametri, kot so spol, rodnost in pripadnost določenim socialnim skupinam," je povedal vodilni avtor raziskave in doktorski študent na Univerzi St Andrews iz Velike Britanije Tilen Genov, sicer član društva Morigenos.

Po ugotovitvah raziskave imajo samci bistveno višje koncentracije onesnaževal kot samice. Do tega pride, ker samice velik del svojega toksikološkega bremena prenesejo na mladiče v času brejosti in dojenja.

Kot so še pojasnili raziskovalci, dodatno vrednost raziskavi daje dejstvo, da so pri njej uporabili tako vzorce naplavljenih poginulih živali kot živih živali. "Čeprav to ni prva raziskava, ki je ta dva vidika uspešno združila, so tovrstne raziskave v svetu še vedno razmeroma redke, predvsem v Sredozemskem morju, ki velja za največje polzaprto morje na svetu," so navedli.

V raziskavi so poleg društva Morigenos sodelovali še britanska Univerza St Andrews, Zoološki inštitut Zoološkega društva v Londonu, britanski Center za znanosti o okolju, ribištvu in akvakulturi ter italijanski Inštitut za morske znanosti Italijanskega nacionalnega sveta za raziskave.