STAznanost

V Ljubljani dogodek na temo odprte znanosti

Ljubljana, 12. decembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bo v četrtek potekal dogodek z naslovom Odprta znanost; izzivi in priložnosti za raziskovalce na začetku kariere. V prvem delu dogodka, ki ga v sodelovanju z ministrstvom pripravlja društvo Mlada akademija, bo potekala razprava o odprtem dostopu in Načrtu S, v drugem delu pa o odprtih podatkih in ljubiteljski znanosti.

Kot so zapisali v društvu, je raziskava delovne skupine Evropske komisije za veščine odprte znanosti iz leta 2017 pokazala, da je stopnja poznavanja iniciativ s področja odprte znanosti in zavedanja njenega pomena med evropskimi raziskovalci zelo nizka. "Velika večina raziskovalcev nima ustreznih veščin, da bi prakticirala odprto znanost, in pri tem nima dovolj podpore. Manjkajo tudi ustrezne spodbude," so zapisali. Z organizacijo dogodka želijo zato prispevati k dvigu zavedanja o pomenu odprte znanosti.

Na dogodku bo Petra Tramte z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavila nacionalno strategijo odprtega dostopa, József Györkös (ARRS) pa Načrt S in Koalicijo S.

Uvodnim predstavitvam bo sledil pogovor s predstavniki ministrstva, ARRS, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), evropske infrastrukture OpenAIRE, Centralne tehnične knjižnice (CTK) in Založbe Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti (Založba ZRC SAZU) o implementaciji Načrta S in odprtega dostopa.

V drugem delu pa bo sledila predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov skozi temo odprtih podatkov ter diskusija o ljubiteljski znanosti s predstavniki Centra za jezikovne vire in tehnologije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo in pilotom Matevžem Lenarčičem.