STAznanost

Evropska sredstva za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

Ljubljana, 18. decembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih devet milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Od skupno devetih milijonov evrov bo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija namenjenih 5,4 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 3,6 milijona evrov, so danes sporočili z ministrstva za kulturo.

Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najbolj prodornih idej, še posebej tistih, ki so relevantne za razvoj prednostnih področij slovenske strategije pametne specializacije, omogočiti ustvarjalno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež. Podpora je namenjena povezovanju področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim poudarkom na izboljšanju mednarodne konkurenčnosti, boljši izrabi obstoječe in razvoju nove raziskovalne infrastrukture, vključevanju v mednarodne raziskovalne programe, izrabi inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.