STAznanost

Na ljubljanski filozofski fakulteti doktorirala prva gluha doktorica znanosti

Ljubljana, 22. decembra - Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je svoje doktorsko delo v sredo uspešno zagovarjala prva gluha doktorica znanosti v Sloveniji. V svojem zaključnem delu se je Marjetka Kulovec osredotočila na strategije tolmačenja znakovnega jezika, saj so se ji ob raziskovanju tega področja porajala številna vprašanja.

"Menim, da lahko študije, kot je moja, pomembno prispevajo k dobrobiti gluhe skupnosti," je povedala Kulovečeva ob svojem uspehu.

Delo z naslovom Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje je nastalo pod mentorstvom redne profesorice Špele Vintar na smeri prevodoslovje, so sporočili s filozofske fakultete.

Doktorska študentka programa humanistika in družboslovje je pojasnila, da je v svoji dolgoletni pedagoški karieri nabrala veliko praktičnih izkušenj na področju slovenskega znakovnega jezika (SZJ) v povezavi s tolmačenjem v SZJ.

Po spletu okoliščin je začela sodelovati v projektu Korpus in pilotni slovnici SZJ, ko so prvič raziskali SZJ in ga opisovali. To sodelovanje jo je pritegnilo k nadaljnjemu in poglobljenemu raziskovanju, tako se je vpisala na doktorski študij.

V času študija se je nemalokrat znašla na meji obupa v težkih in napornih trenutkih, ko ni znala ne naprej ne nazaj prav zaradi "lastne omejitve", saj okolje, v katerem živimo, ni vedno prilagojeno potrebam in zmožnostim gluhih, je pojasnila Kulovečeva. Ob tem pa je imela v sebi voljo, da to preseže in vztraja naprej.

"Brez posluha, stalne spodbude in zaupanja vame s strani razumevajoče mentorice pri mojih prvih korakih v akademsko sfero ne bi mogla končati tako pomembnega dela v svojem življenju," je še dodala.

Mentorica Vintarjeva je ocenila, da je bilo raziskovalno in mentorsko sodelovanje s Kulovečevo posebna in neizmerno dragocena izkušnja, tako s profesionalnega kot osebnega vidika. "Že od začetka je najina komunikacija potekala brez tolmača, saj odlično bere z ustnic, jaz pa sem postopoma usvojila osnove znakovnega jezika," je pojasnila.

Ocenila je še, da doktorska raziskava, v kateri se razkrivajo številni doslej neraziskani vidiki tolmačenja za gluhe otroke v izobraževanju, predstavlja pomemben doprinos znanosti in navdih za gluho skupnost, raziskovalce in družbo.