STAznanost

V DZ javna predstavitev mnenj o pomenu znanosti 11. januarja

Ljubljana, 21. decembra - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes na nujni seji odločal o predlogu za sklic javne predstavitve mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije v luči sprejemanja novega zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti. Člani odbora so sklenili, da se to opravi 11. januarja.

Predlog za sklic javne predstavitve mnenj o pomenu znanosti je članom odbora predstavil predsednik odbora Branislav Rajić (SMC), ki je izpostavil, da bi pred nadaljevanjem procesa sprejemanja zakonodaje bilo smiselno izvesti poglobljeno javno predstavitev mnenj in predlogov glede rešitev, ki jih prinaša zakon o znanstveno raziskovalni dejavnosti v povezavi z zaključki mednarodne študije.

Ta se usmerja prednostno na sodelovanje med raziskavami in gospodarstvom ter internacionalizacijo raziskovalnega področja, kot ključnega procesa razvoja sodobnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov. Kot je poudaril, je namen javne predstavitve mnenj pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti kot podlago za pripravo predloga zakona.

Evalvacija izvajanja ukrepov raziskovalno inovacijske strategije za obdobje 2013-2014 jasno kaže, da sta za uresničevanje vizije raziskovalne strategije ključna dva predpogoja, in sicer vzpostavitev pravnega okvirja in ustrezna finančna podpora, je dejal.

Nov zakon o znanstveno raziskovalni dejavnosti je bil v tem letu med deležniki že usklajen v veliki meri, na podlagi mednarodne študije pa so bile v predlog vnesene nekatere dodatne prvine, je dodal Rajić.

Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na kar nekaj vprašanj, med drugim kako zagotoviti ustrezno avtonomijo raziskovanja in raziskovalnih organizacij, kakšen je posreden in neposreden vpliv na konkurenčnost gospodarstva ter družbeni razvoj, kako zagotoviti ustrezna sredstva za raziskovanja in v katera usmerjati dodatna sredstva.

Odgovorila naj bi tudi na uvedbo ključnih kazalcev uspešnosti v povezavi z institucionalnim financiranjem, uporabo tujega jezika v raziskovalnem procesu in internacionalizaciji oziroma kako opolnomočiti raziskovalne institucije za intenzivno internacionalizacijo ter kako zagotoviti ustrezno sodelovanje raziskav in industrije.

Rajić je predlagal, da javno predstavitev opravijo 11. januarja ob 11. uri, kar je odbor tudi sprejel. Do 3. januarja je rok za posredovanje dodatnih predlogov in mnenj.

Javno predstavitev mnenj o pomenu znanosti je pozdravil tudi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer in izpostavil pomen pregleda nacionalnega raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki ga je za Slovenijo pripravila skupina mednarodnih ekspertov.

Poleg finančne krepitve področja znanosti, raziskav in inovacij so po njegovem mnenju potrebne tudi sistemske spremembe. Predlog zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti je v veliki meri usklajen, javna predstavitev mnenj pa bo omogočila dodatne rešitve, ki jih bodo na ministrstvu po njegovih navedbah ustrezno vnesli v zakonski predlog. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog zakona kmalu nared za odločanje.