STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na voljo iskalnik podobnih izrazov in sinonimov Kontekst.io

Ljubljana, 7. januarja - Na spletu je zaživel iskalnik podobnih izrazov in sinonimov v sodobni slovenščini Kontekst.io. Med drugim je s pomočjo iskalnika, v katerem je skoraj 600.000 izrazov, mogoče poiskati sorodne izdelke, slengovske izraze ali osebe ter celo najti vzdevke za določene osebe. Namenjen je vsakomur, ki se dejavno ukvarja s slovenskim jezikom.

Kontekst.io je iskalnik besed in fraz, uporabljenih v podobnem kontekstu kot iskani izraz. Med njimi niso samo sinonimi, temveč tudi nasprotja, nadpomenke in pomensko sorodni izrazi, ki morda ne sodijo v nobeno od naštetih kategorij, vseeno pa skupaj ustvarijo precej jasno sliko o iskanem izrazu, piše v sporočilu za javnost.

Iskalnik je mogoče uporabljati v različne namene. Z njim si je mogoče prek podobnih izrazov pojasniti, kaj pomenijo redke, a v medijih obujene besede, na primer zavržno. Poiskati je mogoče veliko izrazov za izražanje negotovosti, z njim pa si je mogoče pomagati tudi pri iskanju prevodov, za katere v slovenščini nimamo ustreznih izrazov za vse pomene, ki jih nosi tuja beseda.

Prav tako je iskalnik v pomoč za iskanje sorodnih oseb ali izdelkov ter slengovskih izrazov, pa tudi sorodnih medijev ali podjetij. Preko iskalnika je mogoče najti tudi geografske pojme, in tako npr. preveriti, katera mesta so denimo podobna Ljubljani. Najti je mogoče tudi številne slabe razvade, kot tudi kemikalije, ki so zanje odgovorne, so sporočili snovalci iskalnika Kontekst.io.