STAznanost

Koprsko znanstveno-raziskovalno središče v okviru Obzorja 2020 pridobilo skoraj trimilijonski projekt

Koper, 8. januarja - Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je na razpisu Obzorja 2020 pridobilo projekt, ki se ukvarja s preučevanjem in premagovanjem izzivov integracije otrok migrantov v evropskih družbah. Triletni projekt v vrednosti dobrih 2,8 milijona evrov bo trajal do 31. decembra 2021, so danes sporočili iz ZRS Koper.

Kot so poudarili, gre za edinstven znanstveni dosežek, saj je to prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru programa Obzorje 2020 Raziskave in inovacije, v katerem slovenski raziskovalni zavod nastopa kot vodilni partner.

Kakovost slovenskih raziskovalcev pa se je po navedbah središča potrdila tudi v tem, da je njihov projektni predlog v postopku ocenjevanja znanstvene odličnosti v konkurenci 30 predlogov iz celotne Evrope zasedel prvo mesto.

V projektu z naslovom Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi bodo preučevali vključevanje otrok priseljencev v družbe gostujočih držav s perspektive samih otrok. S tem namenom bodo izvedli terenske študije v 10 državah, priporočila za zakonodajne spremembe in politične ukrepe ter aplikacijo orodij za uspešnejšo integracijo teh otrok pa bodo izvedli v skoraj vseh državah EU.

Terensko raziskovanje bo potekalo v osnovnih in srednjih šolah, migrantskih centrih in azilnih domovih v Sloveniji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji, na Danskem in Poljskem, Italiji, Franciji, Grčiji in Turčiji. Poseben poudarek bo na spodbujanju integracijskih zmožnosti izobraževalnega sistema, vrstniških skupin in lokalnih skupnosti.

Med drugim bodo oblikovali tudi raznolike (računalniško podprte) aplikacije za pedagoge, otroke priseljence in lokalne otroke s ciljem promocije večkulturnosti, večkulturnega sobivanja in dialoga.

Poleg ZRS Koper oz. Inštituta za družboslovne študije v projektu sodelujejo še tri slovenske institucije, in sicer Mirovni Inštitut, fakulteta za računalništvo in informatiko ter fakulteta za dizajn, so še sporočili.