STAznanost

V Sloveniji poteka raziskava o stanju in potrebah turizma

Nova Gorica, 16. januarja - V sklopu razvojno-raziskovalnega projekta Turizem 4.0 v Sloveniji trenutno poteka raziskava turističnega ekosistema. Gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Izvajalci so prepričani, da je za njeno izvedbo bistveno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več deležnikov, povezanih s turizmom.

Za realno izvedbo raziskave je ključno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več podjetij in organizacij, povezanih s to panogo, ki je na svetu tretja največja gospodarska izvozna panoga, in sicer za kemijsko in naftno industrijo ter pred avtomobilsko industrijo.

"Le tako bo moč celovito in uporabno ugotoviti, kakšne so zmožnosti, potrebe in želje slovenskega turističnega sistema in tako oblikovali uporabne in izvedljive rešitve za dvig uspešnosti in dodane vrednosti v turizmu," so sporočili izvajalci raziskave.

Ta se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oziroma, če to ni mogoče, prek spletne ankete. Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Vsi, ki so zainteresirani za sodelovanje, se lahko tudi sami prijavijo na info@tourism4.0.org.

Raziskava sicer poteka v okviru tri leta trajajočega razvojno-raziskovalnega projekta Turizem 4.0, s katerim turistična panoga prvič v zgodovini Slovenije dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni, poudarja Emil Juvan, predstojnik katedre za trajnostni razvoj destinacij na Fakulteti za turistične študije - Turistica v okviru Univerze na Primorskem. V projektu poleg Turistice sodelujejo še podjetje za računalniški inženiring Arctur, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru.

Namen Turizma 4.0 je ustvariti inovativen ekosistem, ki črpa izkušnje iz bogate zgodovine turističnega poslovanja in v skladu s tehnološkim razvojem, združiti digitalni in fizični svet v eno, obogateno turistično doživetje. Pričakovani rezultat je nova oblika sodelovanja med vsemi deležniki v turizmu, ki bo pospeševal nastanek nove generacije turističnih aplikacij, storitev in procesov, ki temeljijo na resničnih potrebah in željah turistov, piše na spletni strani Turistice.

"Na svetu je letno 1,3 milijarde turistov. Če tukaj uspemo ustvariti majhno spremembo, ima to učinek na celotno družbo. Naše rešitve, kot na primer nagrajevalni kripto žetoni, se naslanjajo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov in bodo začetnice teh sprememb. Ustvariti želimo evropski odgovor za prihodnost turizma," je prepričana vodja projekta in raziskovalne ekipe pri Arcturju Urška Starc Peceny.

Arctur je spodbudil tudi nastanek partnerstva za Turizem 4.0, v katerem so deležniki z različnih področij, povezanih s turizmom, od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in drugih organizacij ter posameznikov. "Poslanstvo partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega in sodelovalnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti, turističnimi ponudniki in državo," so zapisali v Arcturju.

Kot so še sporočili, v sklopu partnerstva že potekajo aktivnosti mednarodne promocije in implementacije Turizma 4.0, predvsem preko evropskih programov mednarodnega sodelovanja, kot so Interreg Danube, Interreg Mediterranean in Interreg Alpine Space.