STAznanost

DZ potrdil novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Ljubljana, 31. januarja - Državni zbor je danes z 74 glasovi za in nobenim proti potrdil predlog novele zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja in študija.

Z novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva iz maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljstva, izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.

Novela določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije.

Prav tako določa organizacijo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejavnosti, kar podpira prehod v na znanju temelječo družbo, ki postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno prioriteto.

S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša tudi direktiva Sveta Evrope iz oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja.

Raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države je tako državljan tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev in ki ga
raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu s tem zakonom.

Opredelitev raziskovalca iz tretje države sicer vsebuje tudi veljavni zakon o tujcih, ki ga bo prav tako potrebno uskladiti zaradi implementacije evropske direktive iz leta 2016. Slednja sicer določa pogoje za vstop in prebivanje v Sloveniji za obdobje, daljše od 90 dni.